Konvertera XML till MPP eller MPP till XML Programmatiskt med C#

Extensible Markup Language (XML) är ett filformat som lagrar information med hjälp av taggar. Den kan användas för att lagra eller överföra data. Det kan finnas situationer där du behöver överföra data som lagras i en MPP-fil till något program som accepterar XML som indataformat. Å andra sidan kan du ha projektdata i XML-format som du kanske vill konvertera till MPP-format. I sådana fall kan du interkonvertera MPP- och XML-format enligt dina behov. För detta ändamål kommer den här artikeln att lära dig hur du konverterar MPP-filer till XML-format och vice versa programmatiskt med C#.

C# API för att konvertera XML till MPP och vice versa

Aspose.Tasks for .NET är ett API för att arbeta med Microsoft Project-filer (MPP). Det låter dig läsa och skriva MPP/XML-filer utan att Microsoft Project behöver installeras. Du kan också konvertera XML-filer till MPP-format och vice versa med hjälp av API:et. Du kan antingen installera API:t genom NuGet eller ladda ner det direkt från avsnittet Nedladdningar.

PM> Install-Package Aspose.Tasks

Kopiera data från en XML-fil till en MPP-fil med C#

Följande är stegen för att kopiera data från en XML-fil till en MPP-fil med C#.

Följande exempelkod visar hur man kopierar data från en XML-fil till en MPP-fil med C#.

// Ladda XML-filen
Project xmlProject = new Project("SourceDirectory\\Tasks\\CopyToProjectEmpty.xml");

// Ladda mallen MPP-fil
Project mppProject = new Project("SourceDirectory\\Tasks\\Blank2010.mpp");

// Kopiera data från XML till MPP
xmlProject.CopyTo(mppProject);

// Spara MPP-filen
mppProject.Save("OutputDirectory\\ConvertedXmlToMpp.mpp", SaveFileFormat.MPP);

Konvertera en MPP-fil till en XML-fil med C#

Följande är stegen för att konvertera en MPP-fil till en XML-fil med C#.

Följande exempelkod visar hur man konverterar en MPP-fil till en XML-fil med C#.

// Ladda MPP-filen
Project project = new Project("SourceDirectory\\Tasks\\project_test.mpp");

// Spara MPP-filen som XML
project.Save("OutputDirectory\\Output.xml", SaveFileFormat.XML);

Skaffa en gratis licens

För att prova API:et utan utvärderingsbegränsningar kan du begära en gratis tillfällig licens.

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du konverterar XML-filer till MPP-format och MPP-filer till XML-format med C#. Du lärde dig hur du uppnår dessa konverteringar med bara några rader kod med hjälp av Aspose.Tasks för .NET API. API:et tillhandahåller många ytterligare funktioner för att arbeta med MPP-filer som du kan utforska i detalj genom att besöka den officiella dokumentationen. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på vårt gratis supportforum.

Se även