Konvertera latex till SVG i Java

LaTeX används för att skapa förfinade och polerade vetenskapliga dokument som kan innehålla komplexa matematiska uttryck, flerspråkigt material, etc. I vissa scenarier kan du behöva konvertera en TeX-fil till en SVG-bild. Efter sådana krav förklarar den här artikeln hur man konverterar TeX till SVG-bild programmatiskt i Java.

TeX till SVG Image Converter – Java API-installation

Aspose.TeX for Java API stöder typinställning av TeX-filer. Dessutom kan du skapa ett anpassat TeX-format eller rendera LaTeX-filerna till filformat som stöds. Du kan enkelt konfigurera API:et genom att ladda ner JAR-filen från avsnittet Nedladdningar eller använda följande specifikationer i filen pom.xml för att installera den från repository:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository> 
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-tex</artifactId>
  <version>22.8</version>
</dependency>

Hur man konverterar LaTeX TeX till SVG i Java - Steg

Följande steg visar hur man konverterar en fil i LaTeX-format till en SVG-bild:

 1. Skapa LaTeX-konverteringsalternativ vid Object TeX-motorförlängning.
 2. Ange en arbetskatalog.
 3. Initiera SvgSaveOptions-objektet för att rendera SVG-bilden.
 4. Kör LaTeX till SVG-bildkonvertering.

Konvertera LaTeX till SVG-bild Programmatiskt i Java

Du måste följa följande steg för att konvertera en LaTeX-fil till en SVG-bild:

 1. Skapa LaTeX-konverteringsalternativ med klassobjektet TeXOptions.
 2. Ange arbetskatalogen för att skapa utdatafilen.
 3. Skapa ett objekt av klassen SvgSaveOptions.
 4. Rendera filen LaTeX till SVG-format med klassen TexJob.

Följande exempelkod visar hur man konverterar LaTeX till SVG-bild programmatiskt i Java:

// Skapa konverteringsalternativ för Object LaTeX-format på Object TeX-motortillägg.
com.aspose.tex.TeXOptions options = TeXOptions.consoleAppOptions(TeXConfig.objectLaTeX());

// Ange en arbetskatalog för filsystemet för utdata.
options.setOutputWorkingDirectory(new com.aspose.tex.OutputFileSystemDirectory(dataDir));

// Initiera alternativen för att spara i SVG-format.
options.setSaveOptions(new com.aspose.tex.rendering.SvgSaveOptions());

// Kör LaTeX till SVG-konvertering.
new com.aspose.tex.TeXJob(dataDir + "hello-world.ltx", new com.aspose.tex.rendering.SvgDevice(), options).run();

Få gratis utvärderingslicens

Du kan undvika utvärderingsbegränsningar genom att begära en gratis tillfällig licens.

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du konverterar en LaTeX-fil till en skalbar SVG-bild programmatiskt i Java. Dessutom kan du utforska utrymmet dokumentation för att ta en titt på andra kapitel som täcker olika funktioner i API:et. Kontakta oss gärna på forum om du behöver diskutera några krav eller problem.

Se även