Konvertera DOC till JSON i Java

I vissa fall måste du exportera innehållet i en Word DOC till JSON-fil programmatiskt. För att uppnå det ger den här artikeln en enkel guide om hur du konverterar texten i ett DOC-dokument till JSON-format från dina Java-applikationer. Du kommer också att lära dig hur du konverterar skyddade DOC-dokument till JSON programmatiskt. Så låt oss fortsätta att konvertera DOC till JSON i Java.

Hur man konverterar DOC till JSON i Java

För att konvertera ett DOC-dokument till JSON-format måste vi utföra följande steg:

  • Ladda DOC-dokumentet.
  • Konvertera det till HTML-format.
  • Spara HTML-fil i JSON-format.

Låt oss se hur du utför dessa steg programmatiskt i Java. För detta måste du installera två bibliotek som nämns i följande avsnitt.

Java-bibliotek för att konvertera DOC till JSON - Gratis nedladdning

Aspose.Words for Java är ett kraftfullt bibliotek som låter dig skapa och bearbeta MS Word-dokument. Vi kommer att använda det här biblioteket för att exportera innehållet i en DOC-fil till HTML. Sedan kommer vi att använda Aspose.Cells for Java för att spara HTML-innehåll som en JSON-fil. Du kan antingen ladda ner JAR för båda biblioteken eller installera dem med Maven-konfigurationerna.

Ladda ner JAR

Installera via Maven

<dependencies>
	<dependency>
		<groupId>com.aspose</groupId>
		<artifactId>aspose-words</artifactId>
		<version>22.7</version>
		<classifier>jdk17</classifier>
	</dependency>
	<dependency>
		<groupId>com.aspose</groupId>
		<artifactId>aspose-cells</artifactId>
		<version>22.7</version>
	</dependency>
</dependencies>
<repositories>
	<repository>
		<id>AsposeJavaAPI</id>
		<name>Aspose Java API</name>
		<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
	</repository>
</repositories>

Konvertera DOC till JSON i Java

Följande är stegen för att konvertera DOC till JSON i Java.

Följande kodexempel visar hur man konverterar ett DOC-dokument till JSON i Java.

// Ladda DOC-fil med Aspose.Words
Document doc = new Document("sample1.doc");

// Spara som HTML
doc.save("html_output.html", SaveFormat.HTML);

// Ladda den sparade HTML-filen med Aspose.Cells
com.aspose.cells.Workbook book = new com.aspose.cells.Workbook("html_output.html");

// Spara HTML som JSON
book.save("word-to-json.json", com.aspose.cells.SaveFormat.JSON);

Java Konvertera skyddad DOC till JSON

Du kan också ladda de skyddade DOC-dokumenten med deras lösenord och konvertera dem till JSON-format. Följande är stegen för att konvertera ett skyddat DOC-dokument till JSON i Java.

Följande kodexempel visar hur man konverterar ett skyddat DOC-dokument till JSON i Java.

// Ladda DOC-dokument med Aspose.Words
Document doc = new Document("sample1.doc", new com.aspose.words.LoadOptions("MyPassword"));

// Spara som HTML
doc.save("html_output.html", SaveFormat.HTML);

// Ladda den sparade HTML-filen med Aspose.Cells
com.aspose.cells.Workbook book = new com.aspose.cells.Workbook("html_output.html");

// Spara HTML som JSON
book.save("word-to-json.json", com.aspose.cells.SaveFormat.JSON);

Java DOC till JSON Converter Libraries - Skaffa en gratis licens

Du kan få en gratis tillfällig licens för att använda biblioteken utan utvärderingsbegränsningar.

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du konverterar DOC till JSON i Java. Dessutom har du sett hur man konverterar ett lösenordsskyddat DOC-dokument till JSON programmatiskt. Dessutom kan du besöka dokumentationen för Aspose.Words for Java och Aspose.Cells for Java för att utforska andra funktioner. Om du har några frågor är du välkommen att meddela oss via vårt forum.

Se även