Konvertera Word (DOC, DOCX) till Byte Array C# Java

Aspose.Words API ger det enklaste sättet att konvertera ett Microsoft Word DOC- eller DOCX-dokument till en byte-array i C# och Java.

Konverteringen av ett Word-dokument till en byte-array är till hjälp när du lagrar dokument i databasen och/eller sedan hämtar dem från databasen.

Aspose.Words API tillhandahåller funktionen för att manipulera Microsoft Word-filer utan att använda Microsoft Word. Om du inte har Aspose.Words API installerat, följ instruktionerna på sidan installation för .NET och sidan installation för användning med Java.

Konvertera ett Word-dokument till en Byte Array med C#

Aspose.Words for .NET kan användas för att konvertera ett dokumentobjekt för att erhålla en byte-array som representerar dokumentet i vilken .NET-applikation som helst. Följande kodavsnitt visar konverteringen av en DOC-fil till en byte-array.

// Load the document from disk.
Document doc = new Document("Sample.doc");

// Create a new memory stream.
MemoryStream outStream = new MemoryStream();
// Save the document to stream.
doc.Save(outStream, SaveFormat.Docx);

// Convert the document to byte form.
byte[] docBytes = outStream.ToArray();

// The bytes are now ready to be stored/transmitted.

// Now reverse the steps to load the bytes back into a document object.
MemoryStream inStream = new MemoryStream(docBytes);

// Load the stream into a new document object.
Document loadDoc = new Document(inStream);
// Save the document.
loadDoc.Save("loadDoc.docx",SaveFormat.Docx);

Konvertera ett Word-dokument till en Byte Array med Java

Följande kodavsnitt demonstrerar konverteringen av en DOC-fil till en byte-array med Aspose.Words for Java API.

// Load the document.
Document doc = new Document("Sample.doc");

// Create a new memory stream.
ByteArrayOutputStream outStream = new ByteArrayOutputStream();
// Save the document to stream.
doc.save(outStream, SaveFormat.DOCX);

// Convert the document to byte form.
byte[] docBytes = outStream.toByteArray();

// The bytes are now ready to be stored/transmitted.

// Now reverse the steps to load the bytes back into a document object.
ByteArrayInputStream inStream = new ByteArrayInputStream(docBytes);

// Load the stream into a new document object.
Document loadDoc = new Document(inStream);
// Save the document.
loadDoc.save("loadDoc.docx",SaveFormat.Docx);

Se även