Den här månaden avslutades med bra produktivitet, eftersom resultatet 63 förbättringar och korrigeringar (med 7 Enterprise/Priority Support-problem bland dem) inkluderades i denna vanliga månadsversion. Totalt 105 ärenden har behandlats.

De mest anmärkningsvärda offentliga API-ändringarna är:

  • Lade till funktion för att infoga IconCaption när du använder InsertOleObject-metoden.
  • Nya publika egenskaper i tabellklassen exponeras för att möjliggöra manipulation av flytande bordspositioner.
  • Implementerat en förmåga att kontrollera om VbaProject är signerat.
  • Stöd för dynamisk bokmärkesinsättning för LINQ Reporting Engine.

Aspose.Words .NET/Rendering Team implementerade direkt inbäddning av OpenType-teckensnitt som planerad funktion för PDF 1.7-standarden. Förberedelserna av den första versionen av 3D Effects Rendering genom OpenGL pågår. Även olika uppgifter relaterade till SmartArt Cold Rendering-stöd undersöktes och uppnåddes.

Aspose.Words .NET/Layout Team implementerade stöd för paragrafregler i fotnoter. HarfBuzz-pluginet uppgraderades för att förbättra olika fall med arabisk rendering. Dessutom levererades ett antal korrigeringar relaterade till textbrytning och tabellstorlekar av Layout Team.