Konvertera DOCX till DOC C#

Microsoft Word-dokument är huvudsakligen av två typer, DOC och DOCX. Du kan konvertera DOCX till DOC såväl som från DOC till DOCX med hjälp av C# eller VB.NET programmatiskt. Varje dokument kan bearbetas och konverteras ett efter ett eller så kan du batchkonvertera DOC- och DOCX-filerna om du behöver arbeta med många filer. Du kan utforska följande användningsfall för att förstå ämnet i detalj:

DOCX till DOC i C# eller DOC till DOCX i C# – API-installation

Aspose.Words for .NET API kan användas för effektiv och snabb konvertering av DOCX till DOC och DOC till DOCX filformat. Du kan konfigurera API:et i dina .NET framework-baserade applikationer så att du kan använda C# såväl som VB.NET-språket för att programmässigt utföra konverteringen. Du kan ladda ner DLL-filen som ZIP Achievement från den officiella webbplatsen, eller så kan du installera API:et i din lösning med följande NuGet-kommando:

Install-Package Aspose.Words

Konvertera DOCX till DOC-fil Programmatiskt med C# eller VB.NET

Den största skillnaden mellan DOC och DOCX är att DOC-filformatet är en binär fil medan DOCX-filformatet är en ZIP-fil som innehåller alla relaterade XML-filer. Du kan konvertera DOCX-fil till DOC-dokument med följande steg:

 1. Ange LoadFormat för källfilen
 2. Ladda indata DOCX-fil
 3. Spara utdata DOC-fil med SaveFormat

Kodavsnittet nedan visar hur du konverterar DOCX till DOC med C# eller VB.NET:

// Ange LoadFormat för inmatat Word-dokument
Aspose.Words.LoadOptions options = new Aspose.Words.LoadOptions();
options.LoadFormat = Aspose.Words.LoadFormat.Docx ;

// Ladda käll DOCX-fil
Aspose.Words.Document document = new Aspose.Words.Document(dataDir + "file.doc", options);

// Konvertera DOCX till DOC-fil
document.Save(dataDir + "test.doc", Aspose.Words.SaveFormat.Docx);

Batch Konvertera DOCX till DOC-filer med C# eller VB.NET

Du kan behöva konvertera hundratals DOCX-filer till DOC-format i dina .NET-program. Du kan enkelt konvertera ett parti filer genom att köra programmet bara en gång. Följ stegen nedan för att konvertera en sats av DOCX-filer:

 1. Ladda alla DOCX-filer från en katalog eller mapp
 2. Ladda varje DOCX-fil med klassen LoadOptions
 3. Ändra förlängningen av varje indatafil till DOC
 4. Spara utdatafilen som DOC-formatfil

Följande kod visar hur man konverterar en sats av DOCX-filer till DOC-formatfiler med C# eller VB.NET:

string[] files = Directory.GetFiles(dataDir, "*.docx");
foreach (var file in files)
{
  // Ange LoadFormat för inmatat Word-dokument
  Aspose.Words.LoadOptions options = new Aspose.Words.LoadOptions();
  options.LoadFormat = Aspose.Words.LoadFormat.Docx;

  // Ladda käll DOCX-fil
  Aspose.Words.Document document = new Aspose.Words.Document(file, options);

  var filename = Path.ChangeExtension(file, ".doc");

  // Konvertera DOCX till DOC-fil
  document.Save(filename, Aspose.Words.SaveFormat.Doc);
}

Konvertera DOC till DOCX-fil med C# eller VB.NET

Du kan konvertera Microsoft Word DOC-filer till DOCX-formatfiler i dina .NET Framework-baserade applikationer med C# eller VB.NET. Nedan följer stegen för att utföra konverteringen:

 1. Ställ in LoadFormat för DOC-inmatningsfilen
 2. Initiera källdokumentet med klassen Document
 3. Spara utdatafilen i DOCX-format

Koden nedan visar hur du konverterar DOC till DOCX med C# eller VB.NET:

// Ange LoadFormat för inmatat Word-dokument
Aspose.Words.LoadOptions options = new Aspose.Words.LoadOptions();
options.LoadFormat = Aspose.Words.LoadFormat.Doc;

// Ladda käll DOC-fil
Aspose.Words.Document document = new Aspose.Words.Document(dataDir + "test.doc" , options);

// Konvertera DOC till DOCX-fil
document.Save(dataDir + "test.docx" , Aspose.Words.SaveFormat.Docx);

Batch Konvertera DOC till DOCX i C# eller VB.NET

Du kan också bearbeta konverteringen av flera filer och olika partier för konvertering av DOC till DOCX. Du måste följa stegen nedan för att konvertera sådana filer:

 1. Ladda alla DOC-filer från en katalog
 2. Ställ in DOC-värdet från LoadFormat uppräkningen
 3. Ladda inmatningsdokument
 4. Spara utdata DOCX-fil med SaveFormat

Följande kodexempel förklarar hur man konverterar en sats av DOC-filer till DOCX-filer med C# eller VB.NET:

string[] files = Directory.GetFiles(dataDir, "*.doc");
foreach (var file in files)
{
  // Ange LoadFormat för inmatat Word-dokument
  Aspose.Words.LoadOptions options = new Aspose.Words.LoadOptions();
  options.LoadFormat = Aspose.Words.LoadFormat.Doc;

  // Ladda käll DOC-fil
  Aspose.Words.Document document = new Aspose.Words.Document(file, options);

  var filename = Path.ChangeExtension(file, ".docx");

  // Konvertera DOC till DOCX-fil
  document.Save(filename, Aspose.Words.SaveFormat.Docx);
}

Slutsats

Du har lärt dig hur du utför interkonvertering av DOC- och DOCX-filformat. Specifikt har du utforskat hur du konverterar DOC till DOCX såväl som DOCX till DOC. Dessutom har du också lärt dig hur du konverterar ett parti DOC- eller DOCX-filer programmatiskt med C# eller VB.NET. Men om du är intresserad av att lära dig mer kan du se API-dokumentation och Produktsida. Vidare, vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss på Free Support Forum.

Se även