Markdown till PDF Conversion Python

PDF gör det möjligt att dela dokument i ett skrivskyddat format utan att kompromissa med deras stil eller layout. Vi kan enkelt konvertera Markdown-dokument till PDF-format innan de skrivs ut eller delas. I den här artikeln kommer vi att lära oss hur du konverterar Markdown till PDF i Python.

Följande ämnen ska behandlas i den här artikeln:

 1. Vad är Markdown
 2. Python Markdown to PDF Converter API
 3. Konvertera Markdown till PDF
 4. Markdown till PDF med en särskild PDF-standard
 5. Konvertera omfång av sidor från Markdown till PDF

Vad är Markdown

Markdown är ett lättviktigt märkningsspråk. Det gör det möjligt för oss att skapa formaterad text med en vanlig textredigerare. Markdown används normalt för att generera teknisk dokumentation. Den kan också användas för att skapa webbplatser, dokument, anteckningar, böcker, presentationer och e-postmeddelanden. Markdown-filer sparas med filtillägget .md eller .markdown.

Python Markdown till PDF Converter API

För att konvertera Markdown-dokument till PDF-format kommer vi att använda Aspose.Words for Python API. Det är ett funktionsrikt Python-bibliotek för att läsa och manipulera dokument i de format som stöds programmatiskt. Dessutom tillåter det att konvertera Markdown och andra format till PDF-format med hög kvalitet.

Installera API:et från PyPI med följande pip-kommando i konsolen:

pip install aspose-words

Konvertera Markdown till PDF med Python

Vi kan konvertera ett Markdown-dokument till PDF genom att följa stegen nedan:

 1. Ladda Markdown-dokumentet med klassen Document.
 2. Konvertera Markdown-dokument till PDF med metoden save().

Följande kodexempel visar hur man konverterar en Markdown-fil till PDF i Python.

# Detta kodexempel visar hur man konverterar en Markdoen-fil till ett PDF-dokument.
import aspose.words as aw

# Ladda ett befintligt Markdown-dokument
doc = aw.Document("C:\\Files\\sample.md")

# Spara dokumentet som PDF
doc.save(f"C:\\Files\\Output.pdf")

Python Markdown till PDF med en särskild standard

Vi kan också konvertera Markdown-dokumentet till en viss PDF-standard som PDF/A. Vi kan specificera den specifika standarden för PDF-dokumentet medan vi konverterar Markdown till PDF genom att följa stegen nedan:

 1. Först laddar du Markdown-dokumentet med klassen Document.
 2. Skapa sedan en instans av klassen PdfSaveOptions.
 3. Efter det ställer du in PDF-standarden med hjälp av compliance-egenskapen.
 4. Slutligen, konvertera Markdown-dokumentet till PDF med metoden save().

Följande kodexempel visar hur man konverterar Markdown till ett visst standard PDF-dokument.

# Detta kodexempel visar hur man konverterar en Markdoen-fil till en viss PDF-standard.
import aspose.words as aw

# Ladda ett befintligt Markdown-dokument
doc = aw.Document("C:\\Files\\sample.md")

# Ange sparalternativ och ställ in PDF-kompatibilitet
saveOptions = aw.saving.PdfSaveOptions()
saveOptions.compliance = aw.saving.PdfCompliance.PDF17

# Spara dokumentet som PDF
doc.save(f"C:\\Files\\Output.pdf")

Konvertera omfång av sidor från MD till PDF i Python

Vi kan konvertera ett antal sidor från Markdown till PDF genom att följa stegen nedan:

 1. Först laddar du Markdown-dokumentet med klassen Document.
 2. Skapa sedan en instans av klassen PdfSaveOptions.
 3. Ställ sedan in start- och slutsidesnumret med hjälp av egenskapen siduppsättning.
 4. Slutligen, konvertera Markdown-dokumentet till PDF med metoden save().

Följande kodexempel visar hur man konverterar en rad sidor från Markdown till PDF i Python.

# Detta kodexempel visar hur man konverterar ett antal sidor från Markdoen-fil till ett PDF-dokument.
import aspose.words as aw

# Ladda ett befintligt Markdown-dokument
doc = aw.Document("C:\\Files\\sample.md")

# Ange sparalternativ och ställ in sidintervall
saveOptions = aw.saving.PdfSaveOptions()
saveOptions.page_set = aw.saving.PageSet([0, 1])

# Spara dokumentet som PDF
doc.save(f"C:\\Files\\Output.pdf")

Skaffa en gratis API-licens

Du kan få en gratis tillfällig licens för att prova biblioteket utan utvärderingsbegränsningar.

Slutsats

I den här artikeln har vi lärt oss hur man konverterar Markdown-filer till PDF i Python. Dessutom har vi sett olika alternativ för att anpassa Markdown till PDF-konvertering programmatiskt. Du kan lära dig mer om Aspose.Words för Python med hjälp av dokumentation. I händelse av oklarheter, var god kontakta oss på vårt forum.

Se även