PNG till SVG Conversion Python

SVG är ett webbvänligt vektorfilformat som används för att återge tvådimensionella bilder på internet. Vi kan enkelt konvertera PNG-bilder till SVG-format för visning utan att det påverkar kvaliteten på bilden. I den här artikeln kommer vi att lära oss hur man konverterar PNG till SVG i Python.

Följande ämnen ska behandlas i den här artikeln:

  1. Vad är SVG
  2. Python PNG till SVG Converter API
  3. Konvertera PNG till SVG

Vad är SVG

SVG står för Scalable Vector Graphics. Den används för att definiera tvådimensionell grafik och animering i ett XML-baserat vektorbildformat. Den använder vektordata för att skapa bilderna istället för unika pixlar. SVG-bilder kan skalas upp till valfri upplösning.

Python PNG till SVG Converter API

För att konvertera PNG-bilder till SVG-format kommer vi att använda Aspose.Words for Python API. Det är ett funktionsrikt Python-bibliotek för att läsa och manipulera dokument i de format som stöds programmatiskt. Dessutom tillåter det att konvertera PNG-bilder till SVG-format med hög kvalitet.

Installera API:et från PyPI med följande pip-kommando i konsolen:

pip install aspose-words

TIPS: Aspose.Slides för Python via .NET är ett annat Aspose API som kan konvertera PNG till SVG .com/slides/python-net/conversion/png-to-svg/) bilder i Python och hanterar även det omvända [SVG till PNG](https://products.aspose.com/slides/python-net/conversion/ svg-to-png/) operation. Dessutom låter detta API dig utföra konverteringsuppgifter som involverar andra bildformat som JPG till bild och omvänt bild till JPG uppgift.

Konvertera PNG till SVG med Python

Vi kan enkelt konvertera en PNG-bild till SVG genom att följa stegen nedan:

  1. Skapa först en instans av klassen Document.
  2. Skapa sedan ett objekt av klassen DocumentBuilder.
  3. Anropa sedan metoden insertimage() för att ladda och infoga PNG-bilden.
  4. Efter det, specificera SaveFormat som SVG med hjälp av klassen ImageSaveOptions.
  5. Konvertera PNG till SVG med metoden getshaperenderer().save().

Följande kodexempel visar hur man konverterar en PNG-bild till SVG i Python.

# Detta kodexempel visar hur man konverterar PNG till SVG
import aspose.words as aw

#  Skapa dokumentobjekt
doc = aw.Document()

# Skapa ett dokumentbyggarobjekt
builder = aw.DocumentBuilder(doc)

# Ladda och infoga PNG-bild
shape = builder.insert_image("C:\\Files\\logo.png")

# Ange bildsparformat som SVG
saveOptions = aw.saving.ImageSaveOptions(aw.SaveFormat.SVG)

# Spara bilden som SVG
shape.get_shape_renderer().save("C:\\Files\\logo_out.svg", saveOptions)

Skaffa en gratis API-licens

Du kan få en gratis tillfällig licens för att prova biblioteket utan utvärderingsbegränsningar.

Slutsats

I den här artikeln har vi lärt oss hur man konverterar PNG-rasterbilder till SVG-format i Python. Dessutom kan du lära dig mer om Aspose.Words för Python med hjälp av dokumentation. I händelse av oklarheter, var god kontakta oss på vårt forum.

Se även