Konvertera PNG till Word i C#

MS Word tillhandahåller en rad spännande funktioner för att skapa rika textdokument. Du kan berika dina dokument med textformatering, tabeller, grafik, bilder, WordArt och så vidare. I vissa fall kan du behöva importera en PNG-bild till Word-dokumentet programmatiskt. Eller så kanske du får ett parti PNG-bilder som du behöver konvertera till ett Word-dokument. För att uppnå det visar den här artikeln hur man konverterar PNG-bilder till Word i C# .NET.

C# PNG till Word Converter - Gratis nedladdning

För att konvertera PNG-bilder till Word-dokument kommer vi att använda Aspose.Words for .NET. Det är ett fantastiskt API som främst är utvecklat för att skapa och manipulera Word-dokument. Dessutom tillhandahåller den en höghastighets- och högtrohetsomvandlare för att konvertera dokument- och bildfiler. Du kan ladda ner API:s DLL eller installera den från NuGet med hjälp av pakethanterarens konsol.

PM> Install-Package Aspose.Words

Steg för att konvertera PNG till Word i C#

Aspose.Words för .NET döljer de komplexa konverteringsoperationerna och låter dig konvertera alla dokument eller bildfiler inom några få steg. Följande är stegen för att konvertera en PNG till Word i C# med Aspose.Words för .NET.

  • Installera Aspose.Words för .NET i din applikation.
  • Skapa ett nytt Word-dokument.
  • Infoga PNG-bild i dokumentet med hjälp av PNG-filens sökväg.
  • Spara dokumentet på önskad plats.

Konvertera PNG till Word i C#

Låt oss ta en titt på hur man omvandlar de ovan nämnda stegen för PNG till Word-konvertering till C#-koden. Följande är stegen för att konvertera en PNG till Word i C#.

Följande kodexempel visar hur man konverterar en PNG till Word i C#.

using Aspose.Words;

// skapa nytt dokument
var doc = new Document();

// skapa och initiera dokumentbyggaren
var builder = new DocumentBuilder(doc);

// infoga PNG-bild till dokumentet
builder.InsertImage("Input.png");

// spara dokument
doc.Save("Output.docx");

C# PNG till Word Converter - Skaffa en gratis licens

Du kan använda Aspose.Words för .NET utan utvärderingsbegränsningar med en tillfällig licens.

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du konverterar en PNG till Word i C#. Du kan helt enkelt installera Aspose.Words i din applikation och konvertera enstaka eller partier av PNG-bilder till ett Word-dokument i C#. Dessutom kan du utforska andra funktioner som erbjuds av API:t med hjälp av dokumentationen. Du kan också gärna ställa dina frågor via vårt forum.

Se även