RTF till PDF i Python

Rich Text Format (RTF) och Portable Document Format (PDF) är två populära filformat som används för dokumentutbyte och delning. Att konvertera RTF till PDF kan vara ett vanligt krav, och Python tillhandahåller ett kraftfullt bibliotek som heter Aspose.Words för Python för att utföra denna uppgift sömlöst. I det här blogginlägget kommer vi att utforska hur man konverterar RTF-filer till PDF i en Python-applikation.

Python-bibliotek för att konvertera RTF-filer till PDF

För att konvertera RTF-filer till PDF-format kommer vi att använda Aspose.Words for Python. Det är ett kraftfullt bibliotek för att implementera ordbehandlingsfunktioner från dina Python-applikationer. Med det här biblioteket kan du skapa och manipulera Word-dokument sömlöst. Du kan installera biblioteket från PyPI med följande pip-kommando.

pip install aspose-words

Steg för att konvertera RTF-fil till PDF

Konvertering av RTF-dokument till PDF med Aspose.Words är en bit av kakan. Följande är stegen som du behöver utföra för RTF till PDF-konvertering.

  • Ladda RTF-dokumentet genom att ange dess sökväg.
  • Ange sökvägen till den konverterade PDF-filen.
  • Spara RTF-dokument som en PDF-fil på angiven plats.

Konvertera RTF till PDF i Python

Låt oss nu ta en titt på hur man implementerar de ovan nämnda stegen för att konvertera ett RTF-dokument till PDF med klasser och metoder för Aspose.Words.

  • Ladda RTF-dokumentet med Document class.
  • Konvertera RTF till PDF med metoden Document.save(string, SaveFormat).

Python-kod för RTF till PDF-konvertering

Följande kodexempel visar hur man konverterar en RTF-fil till PDF i Python.

import aspose.words as aw

# ladda RTF-dokument
doc = aw.Document("sample.rtf")

# spara som PDF-fil
doc.save("document.pdf", aw.SaveFormat.PDF)

Följande är skärmdumpen av RTF-dokumentet som vi använde i det här exemplet.

Dokument för RTF till PDF-konvertering

RTF-dokument

Följande skärmdump visar det konverterade PDF-dokumentet.

RTF till PDF-konvertering med Python

Konverterat PDF-dokument

Skaffa en gratis licens

Du kan få en gratis tillfällig licens för att konvertera RTF-filer till PDF utan utvärderingsbegränsningar.

Slutsats

Att konvertera RTF-filer till PDF i Python med Aspose.Words för Python är en enkel process. Integrera helt enkelt biblioteket, kopiera koden och automatisera enkelt RTF till PDF-konverteringsuppgift. Om du behöver utföra mer avancerade operationer eller anpassa PDF-konverteringen kan du utforska de omfattande funktioner och alternativ som tillhandahålls av Aspose.Words. Du kan också ställa dina frågor på vårt forum.

Se även