Konvertera SVG till PNG i Python

I vissa fall måste du utföra fram och tillbaka konvertering av bildformat programmatiskt baserat på dina krav. Till exempel JPG till PNG, SVG till PNG och så vidare. SVG(Scalable Vector Graphics) är ett av de vanligaste formaten för att återge tvådimensionella bilder. Å andra sidan är PNG också ett välkänt och allmänt använt bildformat. Så låt oss ta en titt på hur man konverterar SVG-bilder till PNG i Python.

Python Library för att konvertera SVG till PNG - Gratis nedladdning

För att konvertera SVG-bilder till PNG kommer vi att använda Aspose.Words for Python. Det är ett kraftfullt Python-bibliotek som låter dig bearbeta och manipulera text- och bildfiler sömlöst. Du kan installera biblioteket i din Python-applikation från PyPI med följande pip-kommando.

> pip install aspose-words

Steg för att konvertera SVG till PNG i Python

Följande är stegen för att konvertera en SVG till PNG med Aspose.Words för Python.

  • Skapa ett nytt dokument.
  • Infoga SVG-bild i dokumentet.
  • Tillämpa sidinställningar på dokumentet.
  • Spara dokument som PNG-bild.

Konvertera SVG till PNG i Python

Låt oss nu ta en titt på hur man omvandlar de ovan nämnda stegen till Python-koden med Aspose.Words för Python. Följande steg demonstrerar SVG till PNG-konvertering i Python.

  • Skapa ett objekt av klassen Document.
  • Skapa ett objekt av klassen DocumentBuilder och initiera det med Document-objekt.
  • Infoga SVG-bild i dokumentet med metoden DocumentBuilder.insertimage().
  • Tillämpa sidinställningar på dokumentet med egenskapen DocumentBuilder.pagesetup.
  • Spara dokument som PNG-bild med metoden Document.save().

Följande kodexempel visar hur man sparar en SVG som PNG i Python.

import aspose.words as aw

# SVG-filens sökväg
fileName = "input.svg"

# skapa ett dokument
doc = aw.Document()

# skapa ett dokument builder and initialize it with document object
builder = aw.DocumentBuilder(doc)

# infoga SVG-bild till dokumentet
shape = builder.insert_image(fileName)

# FRIVILLIG
# Beräkna maximal bredd och höjd och uppdatera sidinställningarna 
# för att beskära dokumentet så att det passar storleken på bilderna.
pageSetup = builder.page_setup
pageSetup.page_width = shape.width
pageSetup.page_height = shape.height
pageSetup.top_margin = 0
pageSetup.left_margin = 0
pageSetup.bottom_margin = 0
pageSetup.right_margin = 0

# spara som PNG
doc.save("svg-to-png.png")

Python SVG till PNG Converter - Skaffa en gratis licens

Du kan få en gratis tillfällig licens för att använda Aspose.Words för Python utan utvärderingsbegränsningar.

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du konverterar en SVG till PNG programmatiskt i Python. Du kan helt enkelt installera biblioteket och använda det medföljande kodexemplet för att konvertera SVG-filerna till PNG sömlöst i dina Python-applikationer. Dessutom kan du lära dig mer om Aspose.Words med hjälp av dokumentationen. Du kan också dela dina frågor eller frågor via vårt forum.

Se även