Behöver du generera PDF-filer från vanlig text? Om ja, den här artikeln kommer att underlätta ditt liv genom att tillhandahålla en höghastighetslösning för TXT till PDF-konvertering i C#.

Konvertera Notepad TXT-fil till PDF i C#

Anteckningar är det enklaste och snabbaste sättet att skriva ner viktiga punkter eller skapa anteckningar. Dessutom genererar olika applikationer användbar information i form av TXT-filer. Eftersom TXT-filer inte stöder avancerade funktioner, såsom anteckningar etc., kan du behöva konvertera dem till PDF-format. Så låt oss se hur du utför TXT till PDF-konvertering i några enkla steg.

C# Library för att konvertera TXT-fil till PDF

Aspose.Words for .NET är ett kraftfullt och mångsidigt bibliotek som kan hjälpa dig att sömlöst uppnå TXT till PDF-konvertering i C#. Det är ett funktionsrikt och allmänt använt bibliotek för att skapa och manipulera ordbehandlings- och textdokument.

Du kan ladda ner API:s DLL eller installera den direkt från NuGet med hjälp av pakethanterarens konsol.

PM> Install-Package Aspose.Words

Konvertera TXT-fil till PDF i C#

Konverteringen av en TXT-fil till PDF-format med Aspose.Words är extremt enkel. Ladda bara TXT-filen och spara den som ett PDF-dokument på önskad plats.

Följande är stegen för att konvertera en TXT-fil till PDF i C#.

Följande kodexempel visar hur man sparar en TXT-fil som PDF i C#.

// Ladda TXT-fil
Document document = new Document("sample.txt");

// Spara TXT-fil som PDF
document.Save("output.pdf", SaveFormat.Pdf);   

Följande skärmdump visar den konverterade PDF-filen.

Konvertera TXT-filer till PDF programmatiskt med C#

Konverterad PDF-fil

Skaffa gratis TXT till PDF Converter

Du kan få en absolut gratis tillfällig licens för att använda TXT till PDF-konvertering utan några begränsningar.

Slutsats

Att konvertera en TXT-fil till PDF i C# med Aspose.Words för .NET är en enkel process. Med bara några rader kod kan du skapa visuellt tilltalande PDF-dokument från vanliga textfiler. Aspose.Words för .NET tillhandahåller omfattande dokumentation och support, vilket gör det till ett pålitligt val för dokumentkonverterings- och manipuleringsuppgifter.

Se även