C# Word till PDF i C#

MS Word är ett utmärkt val för att skapa och redigera textdokument. Men det finns tillfällen då du behöver dela dina dokument med andra och du vill säkerställa att formateringen och innehållet förblir konsekvent, oavsett mottagarens programvara eller operativsystem. PDF-filer används ofta för sin kompatibilitet och enkla delning, och de säkerställer att dokumentets formatering förblir konsekvent på olika enheter och plattformar. Därför konverteras Word-dokument till PDF innan de delas. I den här bloggen kommer vi att utforska hur du enkelt konverterar Word-dokument till PDF i C#.

C# Library för att konvertera Word DOC till PDF

Aspose.Words for .NET är ett kraftfullt bibliotek som gör det enkelt att konvertera Word-dokument till PDF, tillsammans med olika andra dokumentbearbetningsuppgifter. Därför, för Word till PDF-konvertering i C#, lägger vi först till en referens till Aspose.Words för .NET DLL i projektet eller installerar det med någon av följande metoder.

Använder Package Manager Console

PM> Install-Package Aspose.Words

Använder NuGet Package Manager

  • Skapa/öppna projektet i Visual Studio.
  • Gå till NuGet Package Manager och sök Aspose.Words.
  • Installera Aspose.Words för .NET.
Konvertera Word till PDF C# .NET

Konvertera ett Word DOC till PDF i C#

För att konvertera ett Word-dokument till PDF, följ bara de enkla stegen nedan.

  • Ladda Word DOC/DOCX-dokumentet med klassen Document,
  • Anropa metoden Document.Save() och ange utdatafilens namn med filtillägget “.pdf”.

Följande kodexempel visar hur man konverterar Word-dokument till PDF i C#.

// Ladda dokumentet från disken.
Document doc = new Document("word.doc");
// Spara som PDF
doc.Save("output.pdf");

Word-dokument

C# Konvertera Word till PDF

Konverterad PDF

Word till PDF programmatiskt i C#

Konvertera valda sidor av Word-dokument till PDF

Du kan också anpassa Word till PDF-konverteringen genom att ange det antal sidor du vill ha i det resulterande PDF-dokumentet. Du kan antingen konvertera första N sidor eller definiera ett intervall av sidor som anger startsidans index. Följande kodexempel visar hur man konverterar 3 sidor från den andra sidan i Word till PDF i C#.

Document doc = new Document("word.docx");
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
// Konvertera 3 sidor från index 1 där 0 är första sidans index 
options.PageIndex = 1;
options.PageCount = 3;
// Spara Word som PDF
doc.Save("output.pdf", options);

Konvertera Word till PDF med efterlevnad i C#

PDF-dokument kan vara kompatibla med olika PDF-standarder såsom PDF 1.7, PDF 1.5, PDF/A-1a, etc. I enlighet med detta tillåter Aspose.Words för .NET att specificera PDF-kompatibilitetsnivån i Word till PDF-konvertering. Du kan ange efterlevnadsnivån med PdfCompliance enum. Följande kodexempel visar hur du ställer in efterlevnadsnivån i Word till PDF-konvertering i C#.

Document doc = new Document("word.docx");
// Ställ in PDFSaveOption-kompatibilitet till PDF17
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
options.Compliance = PdfCompliance.Pdf17;
// Konvertera Word till PDF
doc.Save("output.pdf", options);

Tillämpa text-/bildkomprimering i Word till PDF-konvertering

PDF-formatet stöder text- och bildkomprimering för att minska storleken på dokumentet. Eftersom ett PDF-dokument kan vara skrymmande i storlek, gör komprimeringen av dess innehåll det enkelt att ladda upp, dela, skriva ut, etc. Text- och bildkomprimeringen kan också tillämpas i Word till PDF-konvertering med Aspose.Words för .NET.

Textkomprimeringsalternativ

Följande textkomprimeringsalternativ är tillgängliga i PdfTextCompression enum.

  • Ingen: Sparar PDF utan textkomprimering.
  • Flate: Sparar PDF med platt (ZIP) komprimering.

Bildkomprimering

Följande bildkomprimeringsalternativ är tillgängliga i PdfImageCompression enum.

  • Auto: API:et väljer automatiskt den lämpligaste komprimeringen för varje bild i dokumentet.
  • Jpeg: Komprimering till JPEG-bilder (stöder inte transparens).

Följande kodexempel visar hur man konverterar Word till PDF med text- och bildkomprimering i C#.

Document doc = new Document("word.docx");
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
// Text- och bildkomprimering
options.TextCompression = PdfTextCompression.Flate;
options.ImageCompression = PdfImageCompression.Auto;
// Spara Word som PDF
doc.Save("output.pdf", options);

Använd digital signatur i Word till PDF-konvertering

Du kan också använda en digital signatur på den utgående PDF-filen medan du utför konvertering av Word till PDF. Klassen CertificateHolder låter dig ange det digitala certifikatet och lösenordet. Klassen PdfDigitalSignatureDetails gör det möjligt att tillhandahålla information om den digitala signaturen som certifikatinnehavare, orsak, plats och datum/tid. Följande kodexempel visar hur man konverterar Word till PDF med en digital signatur i C#.

Document doc = new Document("word.docx");
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
// Digitala signaturer detaljer
CertificateHolder certHolder = CertificateHolder.Create("signature.pfx", "12345");
options.DigitalSignatureDetails = new PdfDigitalSignatureDetails(certHolder, "reason", "location", DateTime.Now);
// Spara Word som PDF
doc.Save("output.pdf", options);

C# Konvertera Word till PDF med JPEG-kvalitet

Du kan också ange önskad JPEG-kvalitet som du vill få i det konverterade PDF-dokumentet med egenskapen PdfSaveOptions.JpegQuality. Värdet på JpegQuality kan variera från 0 till 100 där 0 betyder sämsta kvalitet men maximal komprimering och 100 betyder bästa kvalitet men minsta komprimering.

Följande kodexempel visar hur du ställer in JPEG-kvalitet när du konverterar Word till PDF i C#.

Document doc = new Document("word.docx");
// Ställ in Jpeg-kvalitet
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
options.JpegQuality = 100;
// Konvertera Word till PDF
doc.Save("output.pdf", options);

Skaffa en gratis licens

Få en gratis tillfällig licens och konvertera Word-dokument till PDF utan utvärderingsbegränsningar.

Konvertera Word till PDF online

Prova vår gratis onlineapp för att konvertera Word-dokument till PDF med hög tillförlitlighet och noggrannhet. Du behöver inte skapa något konto eller köpa prenumerationen.

Slutsats

Att konvertera Word-dokument till PDF är ett vanligt krav i många applikationer, och Aspose.Words för .NET förenklar processen, vilket gör att du kan uppnå konsekventa och pålitliga resultat. I det här blogginlägget har vi demonstrerat hur man konverterar Word-dokument till PDF i en C#-applikation. Vi täckte också de avancerade funktionerna i biblioteket för att anpassa Word till PDF-konvertering.

Besök dokumentation av Aspose.Words för .NET för att se hela uppsättningen funktioner som erbjuds av API:et. För alla frågor eller funderingar, kontakta oss via vårt forum.

Relaterade artiklar)