Konvertera Word till TIFF i Python

TIFF är ett populärt format för att lagra rasterbilder. Till skillnad från andra bildformat har TIFF stöd för flera sidor. Det betyder att en flersidig TIFF-fil kan ha mer än en bild i form av sidor. Denna funktion gör TIFF till ett lämpligt alternativ för att rendera Word-dokument. För att utföra denna konvertering programmatiskt beskriver den här artikeln hur du konverterar Word DOCX- eller DOC-filer till TIFF med Python.

Python-bibliotek för konvertering av Word till TIFF

För att konvertera DOCX- eller DOC-dokument till TIFF-format kommer vi att använda Aspose.Words for Python. Det är ett kraftfullt Python-bibliotek för att skapa och manipulera Word-dokument sömlöst. Dessutom ger det en högtrogenomvandling av Word-filer till andra populära dokument- och bildformat. Du kan installera biblioteket från PyPI med följande pip-kommando.

pip install aspose-words

Konvertera ett Word-dokument till TIFF med Python

Följande är stegen för att konvertera ett Word-dokument till flersidig TIFF med Python.

  • Ladda Word-filen med Document class.
  • Spara dokumentet som TIFF-fil med metoden Document.save(string).

Följande kodexempel visar hur man konverterar ett Word-dokument till TIFF-format.

import aspose.words as aw

# ladda Word-dokument
doc = aw.Document("Document.docx")

# konvertera Word till TIFF
doc.save("word-to-tiff.tiff")

Anpassa Word till TIFF-konvertering med Python

Du kan också anpassa konverteringen från Word till TIFF med olika alternativ. Du kan till exempel ställa in bildens ljusstyrka, upplösning, antal sidor som ska konverteras, komprimeringsschema och så vidare. För att ställa in dessa alternativ används klassen ImageSaveOptions. Följande är stegen för att ställa in olika alternativ i Word till TIFF-konvertering.

  • Ladda Word-filen med Document class.
  • Skapa en instans av klassen ImageSaveOptions.
  • Skicka in bildformatet i konstruktorn för ImageSaveOptions.
  • Ställ in önskade alternativ för den konverterade TIFF.
  • Konvertera Word till TIFF med metoden Document.save(sträng, ImageSaveOptions).

Följande kodexempel visar hur man konverterar ett Word-dokument till TIFF med ytterligare alternativ.

import aspose.words as aw

# ladda Word-dokument
doc = aw.Document("Document.docx")

# ange sparalternativ
saveOptions = aw.saving.ImageSaveOptions(aw.SaveFormat.TIFF)
saveOptions.page_set = aw.saving.PageSet([0, 1])
saveOptions.tiff_compression = aw.saving.TiffCompression.CCITT4
saveOptions.resolution = 160

# konvertera Word till TIFF
doc.save("word-to-tiff.tiff", saveOptions)

Skaffa en gratis API-licens

Använd Aspose.Words för Python utan utvärderingsbegränsningar med en gratis temporär licens.

Slutsats

I den här artikeln har du sett hur du konverterar Word-dokument till TIFF-format med Python. Du har också lärt dig hur du använder olika alternativ för att anpassa Word till TIFF-konvertering dynamiskt. Dessutom kan du besöka dokumentationen av Aspose.Words för Python för att utforska andra funktioner. Du kan också ställa dina frågor via vårt forum.

Se även