Konvertera RAR-filer till ZIP-arkiv i C#

RAR är ett vanligt använt arkivfilformat som stöder förlustfri komprimering av data. Ofta föredrar människor RAR framför ZIP eftersom det ger en bättre komprimeringshastighet och håller arkivstorleken mindre. Men i vissa fall kan du behöva konvertera RAR-filer till ZIP-arkiv. För att uppnå det tar den här artikeln upp hur man konverterar en RAR-fil till ZIP programmatiskt i C#.

C# .NET API för RAR till ZIP-konvertering

Aspose.ZIP för .NET är ett kraftfullt arkiverings-API som stöder skapandet och manipuleringen av populära arkivformat. Vi kommer att använda detta API för att konvertera RAR-filerna till ZIP-format. För att använda API:t kan du installera det från NuGet eller ladda ner dess DLL från nedladdningssektionen.

PM> Install-Package Aspose.Zip

Konvertera en RAR-fil till ZIP i C#

RAR-filerna kan konverteras till ZIP-format inom några få steg med Aspose.ZIP för .NET. Följande är stegen för att konvertera en RAR-fil till ett ZIP-arkiv i C#.

Följande kodexempel visar hur man konverterar en RAR-fil till ZIP-format i C#.

// Skapa en instans av Archive class för ZIP-arkiv
using (Archive zip = new Archive())
{
  // Ladda RAR-arkivet
  using (RarArchive rar = new RarArchive(@"D:\archvie.rar"))
  {
    // Gå igenom poster i RAR-filen
    for (int i = 0; i < rar.Entries.Count; i++)
    {
       // Kopiera varje post från RAR till ZIP
       if (!rar.Entries[i].IsDirectory)
       {
         var ms = new MemoryStream();
         rar.Entries[i].Extract(ms);
         ms.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
         zip.CreateEntry(rar.Entries[i].Name, ms);
       }
       else
         zip.CreateEntry(rar.Entries[i].Name + "/", Stream.Null);
     }
   }
  // Spara det resulterande ZIP-arkivet
  zip.Save("output.zip");
}

Skaffa en gratis API-licens

Du kan få en gratis tillfällig licens för att använda Aspose.ZIP för .NET utan utvärderingsbegränsningar.

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du konverterar ett RAR-arkiv till ZIP-format programmatiskt i C#. Steg-för-steg-guiden och kodexemplet har demonstrerat konverteringen av en RAR-fil till ett ZIP-arkiv inom några få steg. Du kan läsa dokumentationen av Aspose.ZIP för .NET för att utforska andra funktioner. Dessutom kan du dela dina frågor med oss via vårt forum.

Se även