Konvertera RAR till ZIP i Java - Java RAR API

Det här blogginlägget är för Java-programmerare som vill automatisera konverteringen RAR till ZIP. För det ändamålet kommer vi att använda ett Java RAR API på företagsnivå som är utvecklat på Aspose. Aspose.ZIP för Java tillhandahåller flera klasser och metoder för att manipulera och konvertera RAR-filformat till andra populära filformat. Dessutom kommer vi också att gå igenom en online gratis RAR till ZIP-omvandlare. Se därför till att du har installerat Java på din lokala maskin så att du kan implementera hur du konverterar RAR till ZIP i Java programmatiskt.

Följande punkter kommer att behandlas:

 1. Java RAR API-installation
 2. Konvertera RAR till ZIP i Java - Kodprov
 3. Gratis RAR till ZIP Converter - Onlineverktyg

Java RAR API-installation

Besök denna installation guide om du vill lära dig mer om alla detaljer. Men ladda ner JAR-filen eller så kan du välja följande Maven-konfigurationer:

 <repositories>
   <repository>
     <id>snapshots</id>
     <name>repo</name>
     <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
   </repository>
</repositories>
 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-zip</artifactId>
    <version>24.5</version>
  </dependency>
</dependencies>
Java RAR API

Konvertera RAR till ZIP i Java - Kodprov

Aspose.ZIP gör RAR-filkonvertering till ZIP-fil superenkel eftersom det involverar några metodanrop. Så du kan följa stegen som nämns nedan:

 • Definiera katalogsökvägen.
 • Skapa en instans av klassen Arkiv.
 • Initiera ett objekt av klassen RarArchive med RAR-källfilen.
 • Gå igenom posterna som returneras av metoden getEntries.
 • Anropa metoden save för att spara utdata-zip-filen på disken.

Följande kodexempel visar hur man konverterar RAR till ZIP i Java programmatiskt:

package com.example;
import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import com.aspose.zip.Archive;
import com.aspose.zip.RarArchive;
import com.aspose.zip.RarArchiveEntry;
import com.aspose.zip.exceptions.IOException;

public class Main {
	// Konvertera RAR till ZIP i Java
	public static void main(String[] args) throws java.io.IOException {
		// Definiera katalogsökvägen. 
		String dir = "/Desktop/";
		// Skapa en instans av klassen Arkiv. 
		try (Archive zip = new Archive()) {
		// Initiera ett objekt av klassen RarArchive med RAR-källfilen. 
		try (RarArchive rar = new RarArchive(dir+"sample.rar")) {
			// Gå igenom posterna som returneras av metoden getEntries. 
			for (int i = 0; i < rar.getEntries().size(); i++) {
				RarArchiveEntry entry = rar.getEntries().get(i);
				if (!entry.isDirectory()) {
					try (ByteArrayOutputStream out = new ByteArrayOutputStream()) {
						entry.extract(out);
						try (ByteArrayInputStream in = new ByteArrayInputStream(out.toByteArray())) {
							zip.createEntry(entry.getName(), in);
						}
					}
				} else {
					zip.createEntry(entry.getName() + "/", new ByteArrayInputStream(new byte[0]));
				}
			}
		}
		// Anropa sparmetoden för att spara utdata-zip-filen på disken. 
		zip.save(dir+"output.zip");
		} catch (IOException ex) {
			System.out.println(ex);
		}
	}
}

Du kan se resultatet i bilden nedan:

rar till zip-konvertering

Gratis RAR till ZIP Converter - Onlineverktyg

Vidare har Aspose.ZIP för Java avslöjat ett online-verktyg för att uppnå RAR-filkonvertering. Denna gratis RAR till ZIP-konvertering är webbaserad och erbjuder ett användarvänligt gränssnitt där användare kan dra och släppa filer tillsammans med andra alternativ. Dessutom är det snabbt, säkert och ett bra val för att arbeta med arkiv.

gratis rar till zip-omvandlare

RAR-filkonvertering - Skaffa en gratis licens

Du kan få en gratis tillfällig licens för att prova detta Java RAR API utan utvärderingsbegränsningar.

Summering

Detta för oss till slutet av denna artikel. Vi uppskattar din uppmärksamhet på det här blogginlägget där vi konverterade hur man konverterar RAR till ZIP i Java. Dessutom har vi gått igenom den programmatiska implementeringen av funktionen. Så du kan installera detta Java RAR API om du vill bearbeta arkiv programmatiskt. Därför kan du besöka referenserna dokumentation och API för vidare utforskning. Håll också kontakten med aspose.com för de kommande blogginläggen.

Ställa en fråga

Du kan meddela oss om dina frågor eller frågor på vårt forum.

Vanliga frågor – vanliga frågor

Hur ändrar jag en RAR-fil till en ZIP-fil?

Du kan uppnå RAR till ZIP-konvertering genom att installera Aspose.ZIP for Java. Besök denna länk för att se den faktiska implementeringen.

Hur ändrar jag RAR-fil till ZIP?

Detta online verktyg ger en robust lösning för RAR-filkonvertering. Det är gratis och kräver ingen avgift eller prenumeration.

Se även