Konvertera ZIP-arkiv till TAR i C#

ZIP är ett populärt arkiveringsformat som används för att komprimera filer och mappar. ZIP gör det lättare att dela flera filer genom att minska deras storlek och hålla dem i en enda fil. Å andra sidan är TAR ett berömt Unix-baserat arkiveringsformat som används för att paketera filerna innan de delas. I olika fall måste du konvertera ZIP-arkiven till TAR-format. För att uppnå detta programmatiskt visar den här artikeln hur man konverterar ett ZIP-arkiv till TAR i C#.

C# .NET API för att konvertera ZIP till TAR

För att konvertera ZIP-arkiv till TAR-format kommer vi att använda Aspose.ZIP för .NET. API:et tillhandahåller ett brett utbud av funktioner för att skapa och manipulera ZIP, TAR och andra populära arkiveringsformat. Du kan antingen ladda ner API:s DLL eller installera den från NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Zip 

Konvertera ett ZIP-arkiv till TAR i C#

Konverteringen av ZIP till TAR är ganska lätt med Aspose.ZIP för .NET. Ladda helt enkelt ZIP-filen, överför dess poster till ett TAR-arkiv och spara TAR-arkivet på önskad plats. Följande är stegen för att konvertera ett ZIP-arkiv till TAR i C#.

Följande kodexempel visar hur man konverterar ett ZIP-arkiv till TAR-format i .NET-applikationer.

// Ladda ZIP-fil
using (Archive source = new Archive("source.zip"))
{
  // Skapa ett TarArchive-objekt för TAR-arkiv
  using (TarArchive tar = new TarArchive())
  {
    // Gå igenom poster
    foreach (ArchiveEntry entry in source.Entries)
    {
      if (!entry.IsDirectory)
      {
        // Kopiera posten till TAR
        MemoryStream mem = new MemoryStream();
        entry.Open().CopyTo(mem);        
        tar.CreateEntry(entry.Name, mem);
      }
     }
     // Spara TAR-arkiv
     tar.Save("result.tar");
   }
}

Skaffa en gratis API-licens

Du kan få en gratis tillfällig licens för att använda Aspose.ZIP för .NET utan utvärderingsbegränsningar.

Slutsats

Konverteringen av ZIP-arkiv till TAR-format behövs ofta innan filerna delas över internet. Därför har du i den här artikeln lärt dig hur du konverterar ett ZIP-arkiv till TAR programmatiskt i C#. Du kan helt enkelt installera Aspose.ZIP för .NET och bädda in den medföljande koden för att utföra ZIP till TAR-konvertering från dina .NET-applikationer. Dessutom kan du besöka dokumentation för att utforska mer om Aspose.ZIP för .NET. Dessutom kan du dela dina frågor med oss via vårt forum.

Se även