แปลง FBX RVM csharp

รูปแบบไฟล์ FBX ถูกนำมาใช้เพื่อความเข้ากันได้ของไฟล์ระหว่างแอปพลิเคชันสร้างเนื้อหาดิจิทัลต่างๆ นอกจากนี้ คุณสามารถแปลง FBX เป็น RVM รวมถึง RVM เป็น FBX โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C# ในแอปพลิเคชัน .NET ของคุณ การแปลงรูปแบบไฟล์นี้มีประโยชน์เนื่องจากไฟล์ RVM รองรับปัจจัยหลายประการ เช่น รูปทรงเรขาคณิต พื้นผิว กล้อง ป้าย ฯลฯ ให้เราไปยังรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลง:

FBX เป็น RVM หรือ RVM เป็น FBX Converter – การติดตั้ง C# API

Aspose.3D for .NET API รองรับการทำงานกับรูปแบบไฟล์ FBX และ RVM สามารถแปลงระหว่างรูปแบบไฟล์เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเรียก API ง่ายๆ เพียงไม่กี่ครั้ง คุณสามารถกำหนดค่า API ได้ง่ายๆ ด้วยการดาวน์โหลดไฟล์ DLL จากส่วน ดาวน์โหลด หรือด้วยคำสั่งการติดตั้ง NuGet ต่อไปนี้ใน Microsoft Visual Studio IDE

PM> Install-Package Aspose.3D

แปลง FBX เป็น RVM โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C#

คุณสามารถแปลงไฟล์ FBX เป็น RVM ได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. โหลดไฟล์ FBX อินพุต
  2. เริ่มต้นวัตถุของคลาส RvmSaveOptions
  3. บันทึกไฟล์ RVM เอาต์พุต

ข้อมูลโค้ดต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับขั้นตอนเหล่านี้ มันอธิบายการแปลงไฟล์ FBX เป็น RVM โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C #:

// โหลดไฟล์ FBX อินพุต
Scene document = new Scene("Test.fbx");

// เริ่มต้นวัตถุของคลาส RvmSaveOptions
RvmSaveOptions options = new RvmSaveOptions();

// บันทึกไฟล์ RVM เอาต์พุต
document.Save("output.rvm", options);

แปลง RVM เป็น FBX โดยทางโปรแกรมด้วย C#

ไฟล์ RVM สามารถบันทึกได้ทั้งในรูปแบบไบนารีและ ASCII โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการการออกแบบโรงงานของ AVEVA ซึ่งใช้สำหรับการจัดการโครงการ โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแปลงไฟล์ RVM เป็นไฟล์รูปแบบ FBX:

  1. โหลดไฟล์ RVM อินพุต
  2. เริ่มต้น FbxSaveOptions วัตถุคลาส
  3. บันทึกไฟล์ FBX เอาต์พุต

รหัสด้านล่างอธิบายวิธีการแปลงไฟล์ RVM เป็น FBX โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C #:

// โหลดไฟล์ RVM อินพุต
Scene document = new Scene("Test.rvm");

// เริ่มต้นวัตถุคลาส FbxSaveOptions
FbxSaveOptions options = new FbxSaveOptions();

// บันทึกไฟล์ FBX เอาต์พุต
document.Save("output.fbx", options);

บทสรุป

โดยสรุป คุณได้เรียนรู้การแปลงไฟล์ FBX เป็น RVM และไฟล์ RVM เป็น FBX โดยทางโปรแกรมโดยใช้ภาษา C# คุณสามารถรวมคุณลักษณะนี้ไว้ในแอปพลิเคชันที่ใช้แพลตฟอร์ม .NET ของคุณ ยิ่งไปกว่านั้น Aspose.3D for .NET API ยังให้การสนับสนุน รูปแบบไฟล์ อื่นๆ อีกหลายรูปแบบ คุณสามารถเรียนรู้คุณลักษณะเพิ่มเติมได้โดยไปที่ API เอกสารประกอบ นอกจากนี้ โปรดติดต่อเราได้ที่ ฟอรัมสนับสนุนฟรี ในกรณีที่มีข้อสงสัย

ดูสิ่งนี้ด้วย