OBJ เป็น FBX STL Java

ไฟล์ OBJ มีวัตถุสามมิติที่สามารถส่งออกไปยังรูปแบบ 3 มิติที่แตกต่างกันได้ บทความนี้กล่าวถึงวิธีแปลงไฟล์ OBJ เป็นไฟล์ FBX หรือ STL โดยทางโปรแกรมใน Java:

ตัวแปลง OBJ เป็น FBX หรือ STL – การติดตั้ง Java API

Aspose.3D for Java API รองรับการทำงานกับไฟล์ 3D ต่างๆ เช่น OBJ, FBX, STL และ รูปแบบไฟล์อื่นๆ คุณสามารถกำหนดค่า API ได้โดยการดาวน์โหลดไฟล์ JAR จากส่วนดาวน์โหลด หรือใช้การกำหนดค่า Maven ต่อไปนี้:

พื้นที่เก็บข้อมูล:

 <repositories>
  <repository>
    <id>AsposeJavaAPI</id>
    <name>Aspose Java API</name>
    <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
  </repository>
</repositories>

การพึ่งพา:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-3d</artifactId>
    <version>21.11</version>
  </dependency>
</dependencies>

แปลงไฟล์ OBJ เป็น FBX โดยทางโปรแกรมใน Java

คุณสามารถแปลงไฟล์ OBJ เป็นไฟล์ FBX ได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. โหลดไฟล์ OBJ อินพุตด้วยคลาส Scene
 2. เริ่มต้นวัตถุ FBXSaveOptions ด้วยอินสแตนซ์ของ FileFormat
 3. แปลงไฟล์ OBJ เป็น FBX

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีการแปลงไฟล์ OBJ เป็นไฟล์ FBX โดยทางโปรแกรมใน Java:

// โหลดไฟล์ OBJ อินพุตด้วยคลาส Scene
Scene scene = new Scene("scene.obj");

// เริ่มต้นวัตถุ FBXSaveOptions ด้วยการแจงนับ SaveFormat
FbxSaveOptions options = new FbxSaveOptions(FileFormat.FBX7400ASCII);

// แปลงไฟล์ OBJ เป็น FBX
scene.save("Test.fbx", options);

แปลงไฟล์ OBJ เป็น STL โดยทางโปรแกรมใน Java

คุณสามารถแปลงไฟล์ OBJ เป็นไฟล์ STL โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

 1. โหลดไฟล์อินพุต OBJ โดยใช้คลาส Scene
 2. สร้างอินสแตนซ์ของอินสแตนซ์คลาส STLSaveOptions
 3. แปลงไฟล์ OBJ เป็น STL

ข้อมูลโค้ดด้านล่างแสดงวิธีแปลงไฟล์ OBJ เป็น STL โดยทางโปรแกรมใน Java:

// โหลดไฟล์ OBJ อินพุตด้วยคลาส Scene
Scene scene = new Scene("scene.obj");

// เริ่มต้นวัตถุคลาส STLSaveOptions
StlSaveOptions saveSTLOpts = new StlSaveOptions();

// แปลงไฟล์ OBJ เป็น STL
scene.save("test.stl", saveSTLOpts);

รับใบอนุญาต API ฟรี

คุณสามารถประเมิน API ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยขอ ใบอนุญาตชั่วคราวฟรี

บทสรุป

ในบทความนี้ คุณได้สำรวจวิธีแปลงไฟล์ OBJ เป็นไฟล์ FBX หรือ STL โดยทางโปรแกรมใน Java นอกจากนี้ คุณสามารถสำรวจคุณสมบัติอื่นๆ ของ API ได้โดยไปที่ API เอกสารประกอบ โปรดติดต่อเราได้ที่ ฟอรัม ในกรณีที่มีข้อกังวลใดๆ

ดูสิ่งนี้ด้วย