Thai

รวมไฟล์ EPS โดยทางโปรแกรมใน C#

ไฟล์ EPS เป็นกราฟิกแบบเวกเตอร์ที่จัดเก็บในรูปแบบ Encapsulated PostScript อาจมีข้อความ กราฟิก หรือเนื้อหาภาพอื่นๆ คุณลักษณะความสามารถในการปรับขนาดทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมของนักออกแบบกราฟิกในการบันทึกแบนเนอร์ ป้ายโฆษณา และงานพิมพ์ขนาดใหญ่อื่นๆ อย่างไรก็ตาม บางครั้งคุณอาจต้องรวมไฟล์ EPS หลายไฟล์เข้าด้วยกัน บทความนี้ครอบคลุมวิธีการรวมหรือรวมไฟล์ EPS โดยทางโปรแกรมใน C#
พฤษภาคม 7, 2022 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา

แทรกข้อความหรือรูปภาพใน XPS โดยใช้ C#

ไฟล์ XPS มีข้อมูลเลย์เอาต์ของหน้าคงที่ ซึ่งรวมถึงเลย์เอาต์ ลักษณะที่ปรากฏ และข้อมูลการพิมพ์สำหรับเอกสาร คุณสามารถแทรกข้อความหรือรูปภาพลงในไฟล์ XPS โดยทางโปรแกรมใน C#
เมษายน 15, 2022 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา

รวมไฟล์ XPS โดยทางโปรแกรมใน Java

รูปแบบ XPS ประกอบด้วยมาร์กอัป XML ซึ่งอธิบายการแสดงภาพหรือกฎการแสดงผลสำหรับเอกสาร ในบางกรณี คุณอาจต้องผสานหรือรวมเอกสาร XPS จำนวนมาก สำหรับกรณีการใช้งานดังกล่าว บทความนี้ครอบคลุมวิธีการผสานไฟล์ XPS โดยทางโปรแกรมใน Java
เมษายน 9, 2022 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา

แทรกข้อความหรือรูปภาพใน XPS โดยทางโปรแกรมใน Java

ไฟล์ XPS ใช้ข้อมูลจำเพาะของกระดาษ XML ซึ่งใช้เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรูปลักษณ์ เลย์เอาต์ และการพิมพ์ คุณสามารถแทรกข้อความหรือรูปภาพลงในไฟล์ XPS โดยทางโปรแกรมใน Java ได้อย่างง่ายดาย
มีนาคม 15, 2022 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา

แปลง EPS หรือ PS เป็น SVG ใน C#

ไฟล์ EPS หรือ PS มีกราฟิกแบบเวกเตอร์และมักใช้โดยนักออกแบบ สามารถบรรจุรูปภาพที่มีความละเอียดสูง รวมทั้งรูปร่างหรือข้อความ และมักใช้สำหรับการพิมพ์ป้ายโฆษณาหรือสิ่งห่อหุ้มอาคาร ในบางสถานการณ์ คุณอาจต้องแปลงไฟล์ EPS หรือ PS เป็นรูปภาพ SVG บทความนี้ครอบคลุมถึงวิธีการแปลงไฟล์ EPS หรือ PS PostScript เป็น SVG ใน C#
มีนาคม 8, 2022 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา

แปลง XPS หรือ OXPS เป็น Word DOCX/DOC ใน C#

ไฟล์ XPS และ OXPS ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในการพิมพ์เนื่องจากสร้างงานพิมพ์คุณภาพสูงในทุกความละเอียด ในบางสถานการณ์ คุณอาจต้องการแปลงไฟล์ XPS หรือ OXPS เป็นไฟล์ Word ในรูปแบบ DOCX หรือ DOC ตามสถานการณ์ดังกล่าว คุณสามารถแก้ไขไฟล์ได้ตามความต้องการของคุณ
กุมภาพันธ์ 7, 2022 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา

แปลง XPS เป็น JPG หรือ PNG Image ใน Java

ไฟล์ XPS ใช้เพื่อบันทึกเอกสารในภาษาคำอธิบายหน้า คุณอาจต้องแปลงไฟล์ XPS เป็นรูปภาพเพื่อดูตัวอย่างเนื้อหาหรือสร้างภาพขนาดย่อ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว บทความนี้ครอบคลุมวิธีการแปลงภาพ XPS เป็น JPG หรือ PNG โดยใช้ Java
มกราคม 24, 2022 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา

แปลง XPS หรือ OXPS เป็นเอกสาร Word โดยใช้ Java

ไฟล์ XPS และ OXPS มักเป็นที่ต้องการเนื่องจากลักษณะที่ไม่ขึ้นกับความละเอียดเพื่อสร้างงานพิมพ์คุณภาพสูง ในบางกรณี คุณอาจต้องแปลงไฟล์ XPS หรือ OXPS เป็นเอกสาร Word บทความนี้กล่าวถึงวิธีการแปลงเอกสาร XPS หรือ OXPS เป็นไฟล์ word ที่มีนามสกุลไฟล์ DOCX หรือ DOC โดยทางโปรแกรมใน Java
มกราคม 7, 2022 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา

แปลง PS หรือ EPS เป็น Word DOCX หรือ DOC ใน Java

EPS หรือ PS เป็นไฟล์ postscript ที่สามารถใช้สำหรับวางกราฟิกต่างๆ ในบางสถานการณ์ คุณอาจต้องแปลงไฟล์ EPS หรือ PS PostScript เป็นเอกสาร Word เป็นไฟล์ DOCX หรือ DOC บทความนี้ครอบคลุมการแปลงรูปแบบไฟล์ EPS เป็น Word DOCX โดยทางโปรแกรมโดยใช้ Java
ตุลาคม 12, 2021 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา

แปลงไฟล์ EPS หรือ PS PostScript เป็นรูปภาพ SVG โดยใช้ Java

ไฟล์ EPS หรือ PS PostScript ขึ้นอยู่กับภาษาคำอธิบายของเพจที่สามารถมีอาร์ติแฟกต์ต่างๆ ได้ เช่น ข้อความ รูปภาพ ภาพวาด ฯลฯ คุณสามารถแปลงไฟล์ EPS หรือ PS Postscript เป็นภาพ SVG (กราฟิกแบบเวกเตอร์ที่ปรับขนาดได้) ตามความต้องการของคุณ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
กันยายน 29, 2021 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา