Thai

สร้างหนังสือเล่มเล็กจาก PDF ใน C#

หนังสือ PDF ใช้เพื่อแปลงเอกสารเป็นรูปแบบเย็บมุงหลังคา (หรือรูปแบบอื่น) ซึ่งสามารถใช้พิมพ์ได้ ใน PDF booklet แต่ละหน้าจะพิมพ์สองหน้าในหน้าเดียว ในบทความนี้ เราจะแสดงวิธีสร้างหนังสือเล่มเล็กจากไฟล์ PDF โดยทางโปรแกรมใน C#
พฤศจิกายน 7, 2022 · 1 min · อุสมาน อาซิซ

สร้างอัลบั้มรูปใน Java

อัลบั้มภาพถูกใช้มานานหลายปีเพื่อเก็บคอลเลกชันภาพถ่าย หลายคนเคยเก็บภาพเหตุการณ์หนึ่งๆ ไว้ในอัลบั้มเดียว เนื่องจากสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนไปเป็นดิจิทัล อัลบั้มดิจิทัลจึงเข้ามาแทนที่อัลบั้มพิมพ์แบบดั้งเดิม ดังนั้นในบทความนี้ เราจะแสดงวิธีสร้างอัลบั้มรูปภาพโดยใช้โปรแกรมใน Java
พฤศจิกายน 2, 2022 · 1 min · อุสมาน อาซิซ

สร้าง Booklet จาก PDF ใน Java

ในบางกรณี เช่น การพิมพ์ PDF คุณต้องสร้างหนังสือเล่มเล็กจากไฟล์ PDF ตัวอย่างเช่น หนังสือเย็บมุงหลังคาใช้สำหรับพิมพ์สองหน้าในแผ่นเดียว ในบทความนี้ เราจะแสดงวิธีสร้างหนังสือเล่มเล็กจากไฟล์ PDF โดยทางโปรแกรมใน Java
ตุลาคม 28, 2022 · 1 min · อุสมาน อาซิซ

แปลงรูปภาพเป็น PDF ใน Java

ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีแปลงรูปภาพเป็นรูปแบบ PDF ใน Java เราจะสาธิตการแปลงรูปภาพหลายรูปเป็น PDF โดยทางโปรแกรม
ตุลาคม 26, 2022 · 2 min · อุสมาน อาซิซ

แปลง LaTeX เป็น PDF ใน C# .NET

เอาต์พุตของเนื้อหา LaTeX มักจะสร้างในรูปแบบ PDF ดังนั้น ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีแปลงไฟล์ LaTeX เป็น PDF โดยทางโปรแกรมใน C# สิ่งนี้อาจมีประโยชน์เมื่อคุณต้องแปลงไฟล์ LaTeX จำนวนมากเป็นรูปแบบ PDF
ตุลาคม 24, 2022 · 1 min · อุสมาน อาซิซ

สร้างอัลบั้มรูปโดยทางโปรแกรมใน C#

โลกเปลี่ยนไปมาก และปัจจุบันภาพถ่ายดิจิทัลก็เข้ามามีบทบาทในธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่จะเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน และพิมพ์ออกมาเมื่อจำเป็นเท่านั้น จึงเกิดอัลบั้มภาพดิจิทัลขึ้น ในบทความนี้ เราจะสาธิตวิธีสร้างอัลบั้มรูปภาพโดยใช้โปรแกรมใน C#
ตุลาคม 21, 2022 · 1 min · อุสมาน อาซิซ

แปลงรูปภาพเป็น PDF ใน C# .NET

ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีแปลงรูปภาพเป็นรูปแบบ PDF ใน C# เราจะสาธิตการแปลงรูปภาพหลายรูปเป็น PDF โดยทางโปรแกรม
ตุลาคม 20, 2022 · 2 min · อุสมาน อาซิซ

แปลง LaTeX เป็น PDF ใน Java

เนื่องจากรูปแบบ PDF มีความสำคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก เอาต์พุตของ LaTeX จึงถูกสร้างขึ้นในรูปแบบ PDF ในกรณีส่วนใหญ่ ดังนั้น ในบทความนี้ เราจะแสดงวิธีแปลงไฟล์ LaTeX เป็น PDF โดยทางโปรแกรมใน Java
ตุลาคม 10, 2022 · 2 min · อุสมาน อาซิซ

อ่านบาร์โค้ดจาก PDF ใน Java

ในบางกรณี คุณอาจต้องแยกและอ่านบาร์โค้ดที่ฝังอยู่ในเอกสาร PDF โดยทางโปรแกรม คุณสามารถตรวจจับและแยกภาพบาร์โค้ดจากเอกสาร PDF หลายหน้าในแอปพลิเคชัน Java ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการอ่านบาร์โค้ดจากเอกสาร PDF โดยใช้ Java
กันยายน 22, 2022 · 4 min · มูซัมมิล ข่าน

อ่านบาร์โค้ดจาก PDF ใน C#

คุณสามารถอ่านบาร์โค้ดที่ฝังอยู่ในเอกสาร PDF โดยทางโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถตรวจจับบาร์โค้ดและแยกภาพบาร์โค้ดจากเอกสาร PDF หลายหน้าในแอปพลิเคชัน .NET ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการอ่านบาร์โค้ดจากเอกสาร PDF โดยใช้ C#
สิงหาคม 18, 2022 · 4 min · มูซัมมิล ข่าน