แปลง JSON เป็น PDF ใน Python

ไฟล์ JSON เป็นวิธีที่สะดวกในการนำเข้าหรือส่งออกข้อมูลภายในเว็บ เดสก์ท็อป หรือแอปพลิเคชันมือถือ คุณสามารถสร้างหรือแยกวิเคราะห์ไฟล์ JSON โดยทางโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี คุณต้องแปลงข้อมูล JSON ที่ได้รับเป็นรูปแบบอื่น ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีแปลงไฟล์ JSON เป็น PDF ใน Python

Python Library สำหรับการแปลง JSON เป็น PDF

Aspose.Cells for Python เป็นไลบรารีที่มีคุณลักษณะหลากหลายสำหรับการสร้างและจัดการเอกสารสเปรดชีต นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณประมวลผลรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น JSON, CSV เป็นต้น เราจะใช้ไลบรารีนี้เพื่อแปลงไฟล์ JSON เป็นรูปแบบ PDF คุณสามารถติดตั้งลงในแอปพลิเคชัน Python ได้จาก PyPI โดยใช้คำสั่ง pip ต่อไปนี้

pip install aspose-cells

แปลงไฟล์ JSON เป็น PDF ใน Python

การแปลง JSON เป็น PDF สามารถทำได้ภายในสองสามขั้นตอนโดยใช้ Aspose.Cells for Python เพียงโหลดไฟล์ JSON และบันทึกในรูปแบบ PDF ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการแปลงไฟล์ JSON เป็นรูปแบบ PDF ใน Python

  • โหลดไฟล์ JSON โดยใช้คลาสสมุดงาน

  • บันทึก JSON เป็น PDF โดยใช้วิธี Workbook.save()

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีบันทึกไฟล์ JSON เป็น PDF ใน Python

import  jpype     
import  asposecells     
jpype.startJVM() 
from asposecells.api import Workbook

# โหลดไฟล์ JSON
workbook = Workbook("input.json")

# บันทึกเป็น PDF
workbook.save("Output.pdf")

jpype.shutdownJVM()

รับใบอนุญาตฟรี

คุณสามารถ รับใบอนุญาตชั่วคราวได้ฟรี เพื่อใช้ Aspose.Cells for Python โดยไม่มีข้อจำกัดในการประเมิน

บทสรุป

ในบทความนี้ คุณได้เรียนรู้วิธีแปลงไฟล์ JSON เป็น PDF โดยทางโปรแกรมใน Python ตัวอย่างโค้ดได้แสดงวิธีรวมการแปลง JSON เป็น PDF ในแอปพลิเคชัน Python ของคุณ นอกจากนี้ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Python Excel API โดยใช้ เอกสารประกอบ นอกจากนี้ คุณสามารถแบ่งปันคำถามหรือข้อสงสัยของคุณผ่าน ฟอรัม ของเรา

ดูสิ่งนี้ด้วย