แปลง XLS เป็น JSON ใน C#

JSON เป็นรูปแบบยอดนิยมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในหรือระหว่างแอปพลิเคชัน ไฟล์ JSON ที่มีน้ำหนักเบาช่วยให้คุณจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลขนาดเล็กหรือใหญ่ได้อย่างง่ายดาย ในทางกลับกัน ไฟล์ Excel XLS มักใช้เพื่อเก็บและแบ่งปันข้อมูล อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี คุณอาจต้องแปลงข้อมูล XLS เป็นรูปแบบ JSON จากภายในแอปพลิเคชัน .NET บทความนี้ครอบคลุมวิธีการแปลง XLS เป็น JSON โดยทางโปรแกรมใน C#

ขั้นตอนง่ายๆ ในการแปลง XLS เป็น JSON ใน C#

ในการแปลงไฟล์ XLS เป็นรูปแบบ JSON ใน C# เราจะใช้ Aspose.Cells for .NET ไลบรารีจะซ่อนการดำเนินการแปลงที่ซับซ้อนและให้คุณแปลงไฟล์ XLS เป็นรูปแบบ JSON ภายในไม่กี่ขั้นตอน ขั้นตอนง่ายๆ ต่อไปนี้จำเป็นสำหรับการแปลงไฟล์ XLS เป็น JSON

  • โหลดไฟล์ XLS จากดิสก์
  • บันทึกในรูปแบบ JSON ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

ส่วนต่อไปนี้จะสาธิตวิธีดาวน์โหลดหรือติดตั้ง Aspose.Cells for .NET

C # XLS เป็น JSON ส่งออกไลบรารี - ดาวน์โหลดฟรี

Aspose.Cells for .NET เป็นไลบรารีความเร็วสูงและทรงพลังสำหรับสร้างและประมวลผลไฟล์ Excel ได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังมีตัวแปลงความเที่ยงตรงสูงสำหรับการแปลงไฟล์ XLS ไปมา คุณสามารถดาวน์โหลดเป็น DLL ได้จากส่วน ดาวน์โหลด หรือติดตั้งจาก NuGet

PM> Install-Package Aspose.Cells

แปลง XLS เป็น JSON ใน C#

ในการแปลง XLS เป็น JSON Aspose.Cells for .NET จะแปลงแต่ละแถวของเวิร์กชีตให้เป็นวัตถุของ JSON ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการแปลงไฟล์ XLS เป็น JSON ใน C#

  • โหลดไฟล์ XLS โดยใช้คลาส Workbook โดยระบุเส้นทาง
  • บันทึกไฟล์ XLS เป็นรูปแบบ JSON โดยใช้วิธี Workbook.Save

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีการส่งออก XLS เป็น JSON ใน C#

// โหลดไฟล์ Excel
Workbook wb = new Workbook("Workbook.xls");

// บันทึกเป็น JSON
wb.Save("Excel_to_JSON.json", SaveFormat.Json);

ไลบรารี C# สำหรับการส่งออก XLS เป็น JSON - รับใบอนุญาตฟรี

คุณสามารถรับ ใบอนุญาตชั่วคราวฟรี เพื่อใช้คุณสมบัติทั้งหมดของ Aspose.Cells for .NET โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ

บทสรุป

ในบทความนี้ คุณได้เรียนรู้วิธีแปลงไฟล์ XLS เป็นรูปแบบ JSON โดยทางโปรแกรมใน C# คุณสามารถติดตั้ง Aspose.Cells for .NET ลงในแอปพลิเคชันของคุณและดำเนินการส่งออก XLS เป็น JSON ใน C# ภายในไม่กี่ขั้นตอน นอกจากนี้ คุณอาจอ่าน เอกสารประกอบ ของ Aspose.Cells for .NET เพื่อสำรวจคุณสมบัติอื่นๆ ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเราได้ที่ ฟอรัม

ดูสิ่งนี้ด้วย