อ่าน เพิ่ม และแก้ไขความคิดเห็นแบบเธรดใน Excel โดยใช้ C#

ความคิดเห็นแบบเธรดใน Excel เป็นฟีเจอร์ที่จำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกัน อนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนเพิ่ม แก้ไข และตรวจสอบชุดข้อความการสนทนาภายในเอกสารที่แชร์ ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องจัดการความคิดเห็นในชุดข้อความเหล่านี้โดยทางโปรแกรม ในโพสต์บนบล็อกนี้ เราจะได้เรียนรู้วิธีการอ่าน เพิ่ม และแก้ไขข้อคิดเห็นแบบเธรดใน Excel โดยใช้ C#

บทความนี้ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้:

 1. C# Excel API สำหรับการจัดการความคิดเห็นแบบเธรด
 2. เพิ่มความคิดเห็นแบบเธรดใน Excel โดยใช้ C#
 3. อ่านความคิดเห็นแบบเธรดสำหรับเซลล์เฉพาะใน Excel
 4. อ่านความคิดเห็นแบบเธรดทั้งหมดใน Excel โดยใช้ C#
 5. แก้ไขความคิดเห็นแบบเธรดใน Excel โดยใช้ C#
 6. ลบความคิดเห็นแบบเธรดใน Excel โดยใช้ C#
 7. แหล่งข้อมูลฟรี

C# Excel API สำหรับการจัดการความคิดเห็นแบบเธรด

สำหรับการทำงานกับความคิดเห็นแบบเธรดในเวิร์กชีท Excel เราจะใช้ Aspose.Cells for .NET API เป็น API การเขียนโปรแกรมสเปรดชีตอันทรงพลังที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้าง จัดการ และแปลงไฟล์ Excel ในแอปพลิเคชัน .NET ด้วยการใช้ประโยชน์จาก Aspose.Cells for .NET เราสามารถเพิ่ม อ่าน แก้ไข หรือลบความคิดเห็นแบบเธรดในเวิร์กชีต Excel ได้อย่างง่ายดาย

หากต้องการใช้ API โปรด ดาวน์โหลด DLL หรือติดตั้งจาก NuGet ด้วยคำสั่งต่อไปนี้:

PM> Install-Package Aspose.Cells 

เพิ่มความคิดเห็นแบบเธรดใน Excel โดยใช้ C#

เราสามารถเพิ่มความคิดเห็นแบบเธรดลงในแผ่นงาน Excel ได้อย่างง่ายดายโดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

 1. สร้างอินสแตนซ์ของคลาสสมุดงาน
 2. เข้าถึงแผ่นงานเฉพาะตามดัชนี
 3. เพิ่มผู้เขียนไปยังคอลเลกชัน ThreadedCommentAuthors โดยใช้เมธอด Add()
 4. รับวัตถุคลาส ThreadedCommentAuthor สำหรับผู้เขียนที่สร้างขึ้นใหม่โดยดัชนี
 5. เพิ่มความคิดเห็นแบบเธรดโดยใช้เมธอด AddThreadedComment() ใช้ชื่อเซลล์ ข้อความแสดงความคิดเห็น และวัตถุ ThreadedCommentAuthor เป็นอาร์กิวเมนต์
 6. บันทึกไฟล์ Excel โดยใช้เมธอด Workbook.Save(string)

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีการเพิ่มข้อคิดเห็นแบบเธรดลงในแผ่นงาน Excel โดยใช้ C#

// ตัวอย่างโค้ดนี้สาธิตวิธีการเพิ่มข้อคิดเห็นแบบเธรดในแผ่นงาน Excel
// สร้างอินสแตนซ์ของคลาสสมุดงาน
Workbook workbook = new Workbook();

// เข้าถึงแผ่นงานแรก
Worksheet worksheet = workbook.Worksheets[0];

// เพิ่มผู้เขียน
var authorIndex = workbook.Worksheets.ThreadedCommentAuthors.Add("Aspose Test", "", "");
var author = workbook.Worksheets.ThreadedCommentAuthors[authorIndex];

// เพิ่มความคิดเห็นแบบเธรด
worksheet.Comments.AddThreadedComment("A1", "Test Threaded Comment", author);

// บันทึกไฟล์เอาต์พุต
workbook.Save("AddThreadedComments_out.xlsx");

อ่านความคิดเห็นแบบเธรดสำหรับเซลล์เฉพาะใน Excel

เมื่อต้องการอ่านข้อคิดเห็นแบบเธรดจากเซลล์ที่ระบุในแผ่นงาน Excel ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. โหลดไฟล์ Excel ที่มีอยู่โดยใช้คลาสสมุดงาน
 2. เข้าถึงแผ่นงานตามดัชนี
 3. รับความคิดเห็นแบบเธรดสำหรับเซลล์เฉพาะโดยใช้เมธอด GetThreadedComments() ใช้ชื่อเซลล์เป็นอาร์กิวเมนต์
 4. วนดูความคิดเห็นในเธรดทั้งหมดและอ่านรายละเอียด

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีการอ่านข้อคิดเห็นแบบเธรดสำหรับคอลัมน์ที่ระบุจากแผ่นงาน Excel โดยใช้ C#

// ตัวอย่างโค้ดนี้สาธิตวิธีการอ่านข้อคิดเห็นแบบเธรดสำหรับเซลล์ที่ระบุในแผ่นงาน Excel
// โหลดไฟล์ Excel ที่มีอยู่
Workbook workbook = new Workbook("AddThreadedComments_out.xlsx");

// เข้าถึงแผ่นงานแรก
Worksheet worksheet = workbook.Worksheets[0];

// รับความคิดเห็นแบบเธรดสำหรับเซลล์เฉพาะ
var threadedComments = worksheet.Comments.GetThreadedComments("A1");

// อ่านความเห็นในกระทู้แล้ว
foreach (var comment in threadedComments)
{
  Console.WriteLine("Author Name: " + comment.Author.Name);
  Console.WriteLine("Threaded comment Notes:" + comment.Notes);
}
Author Name: author@domain.com
Threaded comment Notes:Test Threaded Comment

อ่านความคิดเห็นแบบเธรดทั้งหมดใน Excel โดยใช้ C#

ในทำนองเดียวกัน เราสามารถอ่านความคิดเห็นแบบเธรดทั้งหมดที่มีอยู่ในแผ่นงาน Excel ได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

 1. โหลดไฟล์ Excel ที่มีอยู่โดยใช้คลาสสมุดงาน
 2. วนดูความคิดเห็นทั้งหมดและอ่านความคิดเห็นแบบเธรดทีละรายการ

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีการอ่านข้อคิดเห็นแบบเธรดทั้งหมดจากแผ่นงาน Excel โดยใช้ C#

// ตัวอย่างโค้ดนี้สาธิตวิธีการอ่านข้อคิดเห็นแบบเธรดสำหรับเซลล์ที่ระบุในแผ่นงาน Excel
// โหลดไฟล์ Excel ที่มีอยู่
Workbook workbook = new Workbook("AddThreadedComments_out.xlsx");

// เข้าถึงแผ่นงานแรก
Worksheet worksheet = workbook.Worksheets[0];

// รับทุกความคิดเห็น
var comments = worksheet.Comments;

// อ่านความเห็นกระทู้ทั้งหมดแล้ว
foreach (var comment in comments)
{ 
  // ประมวลผลความคิดเห็นแบบเธรด
  foreach (var threadedComment in comment.ThreadedComments)
  {
    Console.WriteLine("Author Name: " + threadedComment.Author.Name);
    Console.WriteLine("Threaded comment author User Id: " + threadedComment.Author.UserId);
    Console.WriteLine("Threaded comment author ProviderId:" + threadedComment.Author.ProviderId);
    Console.WriteLine("Threaded comment Notes:" + threadedComment.Notes);
  }
}

แก้ไขความคิดเห็นแบบเธรดใน Excel โดยใช้ C#

โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่ออัปเดตความคิดเห็นแบบเธรดใน Excel:

 1. โหลดไฟล์ Excel ที่มีอยู่โดยใช้คลาสสมุดงาน
 2. เข้าถึงแผ่นงานตามดัชนี
 3. รับความคิดเห็นแบบเธรดสำหรับเซลล์เฉพาะโดยใช้เมธอด GetThreadedComments() ใช้ชื่อเซลล์เป็นอาร์กิวเมนต์
 4. อัปเดตคุณสมบัติบันทึกย่อของความคิดเห็น
 5. บันทึกไฟล์ Excel โดยใช้เมธอด Workbook.Save(string)

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีการแก้ไขข้อคิดเห็นแบบเธรดในแผ่นงาน Excel โดยใช้ C#

// ตัวอย่างโค้ดนี้สาธิตวิธีการแก้ไขข้อคิดเห็นแบบเธรดในแผ่นงาน Excel
// โหลดไฟล์ Excel ที่มีอยู่
Workbook workbook = new Workbook("AddThreadedComments_out.xlsx");

// เข้าถึงแผ่นงานแรก
Worksheet worksheet = workbook.Worksheets[0];

// รับความคิดเห็นแบบเธรดสำหรับเซลล์เฉพาะ
var threadedComments = worksheet.Comments.GetThreadedComments("A1");
var comment = threadedComments[0];

// อัปเดตบันทึกความคิดเห็น
comment.Notes = "Updated Comment";

// บันทึกไฟล์เอาต์พุต
workbook.Save("EditThreadedComments.xlsx");

ลบความคิดเห็นแบบเธรดใน Excel โดยใช้ C#

นอกจากนี้เรายังสามารถลบความคิดเห็นแบบเธรดสำหรับเซลล์เฉพาะในแผ่นงาน Excel ได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

 1. โหลดไฟล์ Excel ที่มีอยู่โดยใช้คลาสสมุดงาน
 2. เข้าถึงแผ่นงานตามดัชนี
 3. ลบความคิดเห็นออกจากคอลเลกชันความคิดเห็นโดยใช้เมธอด RemoveAt() ใช้ชื่อเซลล์เป็นอาร์กิวเมนต์
 4. บันทึกไฟล์ Excel โดยใช้เมธอด Save(string)

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีการลบข้อคิดเห็นแบบเธรดในแผ่นงาน Excel โดยใช้ C#

// ตัวอย่างโค้ดนี้สาธิตวิธีการลบข้อคิดเห็นแบบเธรดในแผ่นงาน Excel
// โหลดไฟล์ Excel ที่มีอยู่
Workbook workbook = new Workbook("AddThreadedComments_out.xlsx");

// รับทุกความคิดเห็น
var comments = workbook.Worksheets[0].Comments;

// ลบความคิดเห็น
comments.RemoveAt("A1");

// บันทึกไฟล์เอาต์พุต
workbook.Save("DeleteThreadedComments.xlsx");

รับใบอนุญาตฟรี

โปรด รับสิทธิ์การใช้งานชั่วคราวฟรี เพื่ออ่าน เพิ่ม และแก้ไขความคิดเห็นแบบเธรดใน Excel โดยไม่มีข้อจำกัดการทดลองใช้ ไปที่หน้า ‘ใบอนุญาตชั่วคราว’ ของเราเพื่อดูคำแนะนำที่ปฏิบัติตามง่ายในการขอรับใบอนุญาตฟรีของคุณอย่างรวดเร็ว

ความคิดเห็นแบบเธรดใน Excel – แหล่งข้อมูลฟรี

นอกเหนือจากการทำงานกับข้อคิดเห็นแบบเธรดในเวิร์กชีต Excel แล้ว คุณยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง จัดการ และการแปลงไฟล์ Excel สำรวจคุณสมบัติอื่นๆ ของ Aspose.Cells for .NET โดยใช้ทรัพยากรด้านล่าง:

บทสรุป

ในบทความนี้ เราได้เรียนรู้วิธีการอ่าน เพิ่ม แก้ไข และลบความคิดเห็นแบบเธรดจากเวิร์กชีต Excel โดยใช้ C# ด้วยการใช้ประโยชน์จาก Aspose.Cell สำหรับ .NET คุณสามารถจัดการเวิร์กชีต Excel ในแอปพลิเคชัน C# ของคุณได้อย่างง่ายดาย ในกรณีที่มีความคลุมเครือ โปรดติดต่อเราที่ ฟอรัมการสนับสนุนฟรี

ดูสิ่งนี้ด้วย