สร้างแผนผังองค์กรของบริษัทใน Python

แผนผังองค์กร แสดงให้เห็นลำดับชั้นและโครงสร้างของบริษัท รัฐบาล หรือองค์กรแบบเห็นภาพ โดยให้บริการตามวัตถุประสงค์ เช่น การกำหนดนโยบายและการวางแผน ด้วยการใช้ประโยชน์จากรูปร่างและตัวเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน คุณสามารถออกแบบแผนภูมิประเภทต่างๆ ได้ บทความนี้ให้คำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีสร้างแผนผังองค์กรของบริษัทใน Python ซึ่งช่วยให้คุณสามารถอธิบายและสื่อสารโครงสร้างองค์กรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทความนี้ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้:

 1. Python Organizational Chart Maker API
 2. สร้างแผนผังองค์กรของบริษัทในรูปแบบ CompactTree
 3. สร้างแผนผังองค์กรของบริษัทในรูปแบบผังงาน
 4. แหล่งข้อมูลฟรี

Python Organizational Chart Maker API – ดาวน์โหลดฟรี

สำหรับการสร้างแผนผังองค์กรของบริษัท เราจะใช้ Aspose.Diagram for Python เป็น API ที่ทรงพลังที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้าง จัดการ และแปลงไดอะแกรม Visio โดยทางโปรแกรม ด้วย Aspose.Diagram for Python คุณสามารถสร้างและอัปเดตแผนผังองค์กรได้โดยอัตโนมัติ ทำให้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันด้านทรัพยากรบุคคล การจัดการ และการวิเคราะห์ธุรกิจ

โปรด ดาวน์โหลดแพ็คเกจ หรือติดตั้ง API จาก PyPI โดยใช้คำสั่ง pip ต่อไปนี้ในคอนโซล:

pip install aspose-diagram-python 

สร้างแผนผังองค์กรของบริษัทในรูปแบบ CompactTree

เราสามารถสร้างแผนผังองค์กรของบริษัทในรูปแบบ CompactTree ได้อย่างง่ายดายโดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

 1. โหลดต้นแบบจากไดอะแกรม สเตนซิล หรือเทมเพลตที่มีอยู่
 2. กำหนดค่าเพื่อสร้างลำดับชั้น
 3. สร้างอินสแตนซ์ของคลาสไดอะแกรม
 4. เพิ่มรูปร่างและการเชื่อมต่อระหว่างโหนด
 5. ระบุ LayoutOptions และตั้งค่า LayoutStyle.COMPACTTREE
 6. บันทึกไดอะแกรมเอาต์พุตโดยใช้เมธอด save()

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีการสร้างแผนผังองค์กรของบริษัทในรูปแบบ CompactTree โดยใช้ Python

# ตัวอย่างโค้ดนี้แสดงวิธีการสร้างแผนผังองค์กรของบริษัทในรูปแบบ CompactTree
import aspose.diagram
from aspose.diagram import *

# โหลดต้นแบบจากไดอะแกรม สเตนซิล หรือเทมเพลตที่มีอยู่
visioStencil = "BasicShapes.vss"
rectangleMaster = "Rectangle"
connectorMaster = "Dynamic connector"
pageNumber = 0
width = 1.0
height = 1.0
pinX = 4.25
pinY = 9.5

# กำหนดค่าเพื่อสร้างลำดับชั้น
listPos = ["0", "0:0", "0:1", "0:2", "0:3", "0:4", "0:5", "0:6", "0:0:0", "0:0:1", "0:3:0", "0:3:1", "0:3:2", "0:6:0", "0:6:1"]

# กำหนดพจนานุกรมเพื่อจับคู่ชื่อสตริงกับรหัสรูปร่างยาว
shapeIdMap = {}

# สร้างไดอะแกรมใหม่
diagram = Diagram(visioStencil)
diagram.pages[pageNumber].page_sheet.page_props.page_width.value = 11.0

for orgnode in listPos:
  # เพิ่มรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหม่
  rectangleId = diagram.add_shape(pinX, pinY, width, height, rectangleMaster, pageNumber)
  pinX += 1
  pinY += 1
  # ตั้งค่าคุณสมบัติของรูปร่างใหม่
  shape = diagram.pages[pageNumber].shapes.get_shape(rectangleId)
  shape.text.value.add(Txt(orgnode))
  shape.name = orgnode
  shapeIdMap[orgnode] = rectangleId

# สร้างการเชื่อมต่อระหว่างโหนด
for orgName in listPos:
  lastColon = orgName.rfind(':')
  if lastColon > 0:
    parentName = orgName[:lastColon]
    shapeId = shapeIdMap[orgName]
    parentId = shapeIdMap[parentName]
    connector1 = Shape()
    connecter1Id = diagram.add_shape(connector1, connectorMaster, pageNumber)
    diagram.pages[pageNumber].connect_shapes_via_connector(parentId, manipulation.ConnectionPointPlace.RIGHT,
                                shapeId, manipulation.ConnectionPointPlace.LEFT, connecter1Id)

# เค้าโครงแผนภูมิ CompactTree อัตโนมัติ
compactTreeOptions = autolayout.LayoutOptions()
compactTreeOptions.layout_style = autolayout.LayoutStyle.COMPACT_TREE
compactTreeOptions.direction = autolayout.LayoutDirection.DOWN_THEN_RIGHT
compactTreeOptions.enlarge_page = False

diagram.pages[pageNumber].layout(compactTreeOptions)

# บันทึกไดอะแกรม
diagram.save("CompactTreeChart_out.vsdx", SaveFileFormat.VSDX)
สร้างแผนผังองค์กรของบริษัทในรูปแบบ CompactTree โดยใช้ Python

สร้างแผนผังองค์กรในรูปแบบผังงาน

ในทำนองเดียวกัน เรายังสามารถสร้างแผนภูมิองค์กรของบริษัทในรูปแบบ FlowChart ได้โดยทำตามขั้นตอนที่กล่าวถึงข้างต้น อย่างไรก็ตาม เราเพียงแค่ต้องระบุ LayoutStyle.FLOWCHART ในขั้นตอนที่ 5

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีการสร้างแผนผังองค์กรของบริษัทในรูปแบบ FlowChart โดยใช้ Python

# ตัวอย่างโค้ดนี้แสดงวิธีการสร้างแผนผังองค์กรของบริษัทในรูปแบบ FlowChart
import aspose.diagram
from aspose.diagram import *

# โหลดต้นแบบจากไดอะแกรม สเตนซิล หรือเทมเพลตที่มีอยู่
visioStencil = "BasicShapes.vss"
rectangleMaster = "Rectangle"
connectorMaster = "Dynamic connector"
pageNumber = 0
width = 1.0
height = 1.0
pinX = 4.25
pinY = 9.5

# กำหนดค่าเพื่อสร้างลำดับชั้น
listPos = ["0", "0:0", "0:1", "0:2", "0:3", "0:4", "0:5", "0:6", "0:0:0", "0:0:1", "0:3:0", "0:3:1", "0:3:2", "0:6:0", "0:6:1"]

# กำหนดพจนานุกรมเพื่อจับคู่ชื่อสตริงกับรหัสรูปร่างยาว
shapeIdMap = {}

# สร้างไดอะแกรมใหม่
diagram = Diagram(visioStencil)

for orgnode in listPos:
  # เพิ่มรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหม่
  rectangleId = diagram.add_shape(pinX, pinY, width, height, rectangleMaster, pageNumber)
  pinX += 1
  pinY += 1
  # ตั้งค่าคุณสมบัติของรูปร่างใหม่
  shape = diagram.pages[pageNumber].shapes.get_shape(rectangleId)
  shape.text.value.add(Txt(orgnode))
  shape.name = orgnode
  shapeIdMap[orgnode] = rectangleId

# สร้างการเชื่อมต่อระหว่างโหนด
for orgName in listPos:
  lastColon = orgName.rfind(':')
  if lastColon > 0:
    parentName = orgName[:lastColon]
    shapeId = shapeIdMap[orgName]
    parentId = shapeIdMap[parentName]
    connector1 = Shape()
    connecter1Id = diagram.add_shape(connector1, connectorMaster, pageNumber)
    diagram.pages[pageNumber].connect_shapes_via_connector(parentId, manipulation.ConnectionPointPlace.RIGHT,
                                shapeId, manipulation.ConnectionPointPlace.LEFT, connecter1Id)

# FlowChart เค้าโครงอัตโนมัติ
flowChartOptions = autolayout.LayoutOptions()
flowChartOptions.layout_style = autolayout.LayoutStyle.FLOW_CHART
flowChartOptions.direction = autolayout.LayoutDirection.TOP_TO_BOTTOM
flowChartOptions.enlarge_page = True

diagram.pages[pageNumber].layout(flowChartOptions)

# บันทึกไดอะแกรม
diagram.save("FlowChart_out.vsdx", SaveFileFormat.VSDX)
สร้างแผนผังองค์กรของบริษัทในรูปแบบ FlowChart โดยใช้ Python

รับใบอนุญาตชั่วคราวฟรี

รับใบอนุญาตฟรี เพื่อสร้างแผนผังองค์กรของบริษัทใน Visio โดยไม่มีข้อจำกัด เยี่ยมชมหน้า ‘ใบอนุญาตชั่วคราว’ ของเราเพื่อดูขั้นตอนง่ายๆ ในการขอรับใบอนุญาตฟรีของคุณ และเริ่มใช้ API ผู้สร้างแผนภูมิองค์กร Python ได้ทันที!

Python Organization Chart Maker – ทรัพยากรฟรี

นอกจากการสร้างแผนภูมิองค์กรของบริษัทแล้ว คุณยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างหรือการแก้ไขแผนภูมิองค์กรโดยทางโปรแกรม และสำรวจคุณลักษณะอื่นๆ ของไลบรารีโดยใช้ทรัพยากรด้านล่าง:

บทสรุป

ในบล็อกโพสต์นี้ เราได้เห็นวิธีการสร้างแผนผังองค์กรของบริษัทใน Python โดยใช้ Aspose.Diagram for Python แล้ว ด้วยโค้ดเพียงไม่กี่บรรทัด คุณสามารถสร้างแผนภูมิที่ดูเป็นมืออาชีพซึ่งแสดงโครงสร้างของบริษัทของคุณได้ Aspose.Diagram for Python เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สามารถช่วยคุณทำให้กระบวนการสร้างและแก้ไขไดอะแกรมเป็นไปโดยอัตโนมัติ ทำให้กลายเป็นไลบรารีที่จำเป็นสำหรับนักพัฒนา Python ที่ทำงานกับไฟล์ Visio ในกรณีที่มีความคลุมเครือ โปรดติดต่อเราที่ ฟอรัมการสนับสนุนฟรี

ดูสิ่งนี้ด้วย