สร้างแผนผังองค์กร Java

แผนผังองค์กร ใช้เพื่ออธิบายการรายงานหรือลำดับชั้นความสัมพันธ์ในสถาบันหรือบริษัท คุณสามารถสร้างแผนผังองค์กรโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งแอปพลิเคชันหรือเครื่องมือที่ใช้ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ บทความนี้ครอบคลุมวิธีการสร้างแผนผังองค์กรประเภทต่างๆ โดยทางโปรแกรมใน Java

เครื่องสร้างแผนภูมิองค์กร – การติดตั้ง Java API

Aspose.Diagram for Java สามารถใช้ API เพื่อสร้างไดอะแกรมภาพได้หลายประเภท รวมถึงแผนภูมิและผังงาน คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ JAR ได้จากส่วน ดาวน์โหลด หรือใช้ข้อมูลจำเพาะของ Maven ต่อไปนี้ในไฟล์ pom.xml ของแอปพลิเคชันของคุณ:

พื้นที่เก็บข้อมูล:

 <repositories>
  <repository>
    <id>AsposeJavaAPI</id>
    <name>Aspose Java API</name>
    <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
  </repository>
</repositories>

การพึ่งพา:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-diagram</artifactId>
    <version>22.8</version>
    <classifier>jdk16</classifier>
  </dependency>
</dependencies>

สร้างแผนผังองค์กรในรูปแบบ CompactTree ใน Java

คุณสามารถสร้างแผนผังองค์กรในรูปแบบ CompactTree โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้:

 1. โหลดต้นแบบจากไดอะแกรม stencil หรือเทมเพลตที่มีอยู่
 2. กำหนดค่าเพื่อสร้างลำดับชั้น
 3. เพิ่มรูปร่างและการเชื่อมต่อระหว่างโหนด
 4. บันทึกไดอะแกรมเอาต์พุต

ตัวอย่างโค้ดด้านล่างเป็นตัวอย่างของวิธีการสร้างแผนผังองค์กรในรูปแบบ CompactTree ใน Java:

// โหลดต้นแบบจากไดอะแกรม stencil หรือเทมเพลตที่มีอยู่
String visioStencil = "Basic Shapes.vss";
String rectangleMaster = "Rectangle";
String connectorMaster = "Dynamic connector";
int pageNumber = 0;
double width = 1;
double height = 1;
double pinX = 4.25;
double pinY = 9.5;
// กำหนดค่าเพื่อสร้างลำดับชั้น
List<String> listPos = Arrays.asList(new String[] { "0", "0:0", "0:1", "0:2", "0:3", "0:4", "0:5", "0:6", "0:0:0", "0:0:1", "0:3:0", "0:3:1", "0:3:2", "0:6:0", "0:6:1" });
// กำหนด Hashtable เพื่อแมปชื่อสตริงกับรหัสรูปร่างยาว
Hashtable shapeIdMap = new Hashtable();
// สร้างไดอะแกรมใหม่
Diagram diagram = new Diagram(visioStencil);
diagram.getPages().get(pageNumber).getPageSheet().getPageProps().getPageWidth().setValue(11);
for (String orgnode : listPos)
{
  // เพิ่มรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหม่
  long rectangleId = diagram.addShape(pinX++, pinY++, width, height, rectangleMaster, pageNumber);
  // ตั้งค่าคุณสมบัติของรูปร่างใหม่
  Shape shape = diagram.getPages().get(pageNumber).getShapes().getShape(rectangleId);
  shape.getText().getValue().add(new Txt(orgnode));
  shape.setName(orgnode);
  shapeIdMap.put(orgnode, rectangleId);
}
// สร้างการเชื่อมต่อระหว่างโหนด
for (String orgName : listPos)
{
  int lastColon = orgName.lastIndexOf(':');
  if(lastColon > 0)
  {
    String parendName = orgName.substring(0, lastColon);
    long shapeId = (long)shapeIdMap.get(orgName);
    long parentId = (long)shapeIdMap.get(parendName);
    Shape connector1 = new Shape();
    long connecter1Id = diagram.addShape(connector1, connectorMaster, pageNumber);
    diagram.getPages().get(pageNumber).connectShapesViaConnector(parentId, ConnectionPointPlace.RIGHT,
      shapeId, ConnectionPointPlace.LEFT, connecter1Id);
  }
}

//แผนภูมิ CompactTree เค้าโครงอัตโนมัติ
LayoutOptions compactTreeOptions = new LayoutOptions();
compactTreeOptions.setLayoutStyle(LayoutStyle.COMPACT_TREE);
compactTreeOptions.setDirection(LayoutDirection.DOWN_THEN_RIGHT);
compactTreeOptions.setEnlargePage(false);

diagram.getPages().get(pageNumber).layout(compactTreeOptions);

// บันทึกไดอะแกรม
diagram.save("DrawCompactTreeChart_java.vsdx", SaveFileFormat.VSDX);

สร้างแผนผังองค์กรในรูปแบบ Flowchart ใน Java

คุณสามารถออกแบบแผนผังองค์กรได้หลายประเภทซึ่งอาจใช้เทมเพลตที่แตกต่างกัน ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีสร้างแผนผังองค์กรแบบผังงานโดยทางโปรแกรมใน Java:

 1. โหลดต้นแบบจากไดอะแกรม stencil หรือเทมเพลตที่มีอยู่
 2. เพิ่มโหนดองค์กรและตัวเชื่อมต่อ
 3. กำหนดเค้าโครงและบันทึกไดอะแกรมผลลัพธ์

ข้อมูลโค้ดต่อไปนี้สาธิตวิธีการสร้างแผนผังองค์กรในรูปแบบผังงานใน Java:

// โหลดต้นแบบจากไดอะแกรม stencil หรือเทมเพลตที่มีอยู่
String visioStencil = "Basic Shapes.vss";
String rectangleMaster = "Rectangle";
String connectorMaster = "Dynamic connector";
int pageNumber = 0;
double width = 1;
double height = 1;
double pinX = 4.25;
double pinY = 9.5;
// กำหนดค่าเพื่อสร้างลำดับชั้น
List<String> listPos = Arrays.asList(new String[] { "0", "0:0", "0:1", "0:2", "0:3", "0:4", "0:5", "0:6", "0:0:0", "0:0:1", "0:3:0", "0:3:1", "0:3:2", "0:6:0", "0:6:1" });
// กำหนด Hashtable เพื่อแมปชื่อสตริงกับรหัสรูปร่างยาว
Hashtable shapeIdMap = new Hashtable();
// สร้างไดอะแกรมใหม่
Diagram diagram = new Diagram(visioStencil);
diagram.getPages().get(pageNumber).getPageSheet().getPageProps().getPageWidth().setValue(11);
for (String orgnode : listPos)
{
  // เพิ่มรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหม่
  long rectangleId = diagram.addShape(pinX++, pinY++, width, height, rectangleMaster, pageNumber);
  // ตั้งค่าคุณสมบัติของรูปร่างใหม่
  Shape shape = diagram.getPages().get(pageNumber).getShapes().getShape(rectangleId);
  shape.getText().getValue().add(new Txt(orgnode));
  shape.setName(orgnode);
  shapeIdMap.put(orgnode, rectangleId);
}
// สร้างการเชื่อมต่อระหว่างโหนด
for (String orgName : listPos)
{
  int lastColon = orgName.lastIndexOf(':');
  if(lastColon > 0)
  {
    String parendName = orgName.substring(0, lastColon);
    long shapeId = (long)shapeIdMap.get(orgName);
    long parentId = (long)shapeIdMap.get(parendName);
    Shape connector1 = new Shape();
    long connecter1Id = diagram.addShape(connector1, connectorMaster, pageNumber);
    diagram.getPages().get(pageNumber).connectShapesViaConnector(parentId, ConnectionPointPlace.RIGHT,
      shapeId, ConnectionPointPlace.LEFT, connecter1Id);
  }
}

//FlowChart เค้าโครงอัตโนมัติ
LayoutOptions flowChartOptions = new LayoutOptions();
flowChartOptions.setLayoutStyle(LayoutStyle.FLOW_CHART);
flowChartOptions.setDirection(LayoutDirection.TOP_TO_BOTTOM);
flowChartOptions.setEnlargePage(true);

diagram.getPages().get(pageNumber).layout(flowChartOptions);

// บันทึกไดอะแกรม
diagram.save("DrawFlowChart_java.vsdx", SaveFileFormat.VSDX);

รับใบอนุญาตชั่วคราวฟรี

คุณสามารถประเมิน API ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยขอ ใบอนุญาตชั่วคราวฟรี

บทสรุป

ในบทความนี้ คุณได้เรียนรู้วิธีสร้างแผนผังองค์กรโดยทางโปรแกรมใน Java ครอบคลุมการสร้างแผนภูมิรูปแบบ CompactTree หรือ Flowchart ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ นอกจากนี้ คุณสามารถไปที่ส่วน เอกสารประกอบ เพื่อเรียนรู้คุณสมบัติอื่นๆ ของ API ในกรณีที่คุณต้องการพูดคุยเกี่ยวกับกรณีการใช้งานหรือข้อกังวล คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ ฟอรัม

ดูสิ่งนี้ด้วย

แปลง VSD หรือ VSDX เป็น VTX ใน Java