เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ IMAP C#

Internet Message Access Protocol (IMAP) เป็นโปรโตคอลที่ใช้บ่อยที่สุดในการดึงข้อความจากเซิร์ฟเวอร์อีเมล ในการเข้าถึงกล่องจดหมายจากแอปพลิเคชันไคลเอ็นต์ของคุณ คุณต้องสร้างการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ IMAP ก่อน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ บทความนี้ครอบคลุมวิธีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ IMAP ผ่าน SOCKS หรือพร็อกซี HTTP โดยใช้ C# นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ IMAP ที่เปิดใช้งาน SSL โดยทางโปรแกรม

C# API เพื่อเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ IMAP

Aspose.Email for .NET เป็น API ที่มีคุณลักษณะหลากหลายซึ่งช่วยให้คุณใช้งานไคลเอ็นต์อีเมลจากภายในแอปพลิเคชัน .NET ของคุณได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ IMAP และเข้าถึงกล่องจดหมายผ่าน SOCKS หรือพร็อกซี HTTP คุณสามารถ ดาวน์โหลด API หรือติดตั้งผ่าน NuGet

PM> Install-Package Aspose.Email

เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ IMAP ใน C#

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ IMAP โดยใช้ Aspose.Email for .NET

 1. สร้างอินสแตนซ์ของคลาส ImapClient
 2. ระบุชื่อโฮสต์ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านในตัวสร้าง ImapClient
 3. ใช้วัตถุ ImapClient เพื่อเข้าถึงกล่องจดหมาย

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ IMAP โดยใช้ C#

// เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ IMAP โดยใช้โฮสต์ ผู้ใช้ และรหัสผ่าน
ImapClient client = new ImapClient("localhost", "user", "password");

// เลือกโฟลเดอร์
client.SelectFolder("Inbox");

เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ IMAP ผ่าน SOCKS Proxy

ในหลายกรณี เซิร์ฟเวอร์อีเมลไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรง และคุณต้องใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ในการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ IMAP ผ่านพร็อกซี SOCKS Aspose.Email for .NET รองรับ SOCKS เวอร์ชัน 4, 4a และ 5 ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ IMAP ผ่านพร็อกซี SOCKS

 1. สร้างอินสแตนซ์ของคลาส ImapClient
 2. ระบุชื่อโฮสต์ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านในตัวสร้าง ImapClient
 3. สร้างอินสแตนซ์ของ SocksProxy และเริ่มต้นด้วยที่อยู่พร็อกซี พอร์ต และเวอร์ชัน SOCKS
 4. ตั้งค่าพร็อกซีสำหรับ IMAP โดยใช้คุณสมบัติ ImapClient.Proxy

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ IMAP ผ่านพร็อกซี SOCKS

// เชื่อมต่อและเข้าสู่ระบบ IMAP และตั้งค่า SecurityOptions
ImapClient client = new ImapClient("imap.domain.com", "username", "password");
client.SecurityOptions = SecurityOptions.Auto;

// กำหนดค่าพร็อกซี SOCKS
string proxyAddress = "192.168.203.142"; // proxy address
int proxyPort = 1080; // proxy port
SocksProxy proxy = new SocksProxy(proxyAddress, proxyPort, SocksVersion.SocksV5);

// ตั้งค่าพร็อกซีสำหรับ IMAP
client.Proxy = proxy;

// เลือกโฟลเดอร์
client.SelectFolder("Inbox");

เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ IMAP ผ่าน HTTP Proxy

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ IMAP ผ่านพร็อกซี HTTP

 1. สร้างอินสแตนซ์ของคลาส ImapClient
 2. ระบุชื่อโฮสต์ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านในตัวสร้าง ImapClient
 3. สร้างอินสแตนซ์ของ HttpProxy และเริ่มต้นด้วยที่อยู่พร็อกซีและหมายเลขพอร์ต
 4. ตั้งค่าพร็อกซี HTTP สำหรับ IMAP โดยใช้คุณสมบัติ ImapClient.Proxy

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ IMAP ผ่านพร็อกซี HTTP

// กำหนดค่าพร็อกซี HTTP
HttpProxy proxy = new HttpProxy("18.222.124.59", 8080);

// สร้างและกำหนดค่า ImapClient และตั้งค่าพร็อกซี HTTP
using (ImapClient client = new ImapClient("imap.domain.com", "username", "password"))
{
  // ตั้งค่าพร็อกซี
  client.Proxy = proxy;
  
  // เลือกโฟลเดอร์
  client.SelectFolder("Inbox");
}

เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ IMAP ที่เปิดใช้งาน SSL ใน C

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ IMAP ที่เปิดใช้งาน SSL โดยใช้ C#

 1. สร้างอินสแตนซ์ของคลาส ImapClient
 2. ระบุชื่อโฮสต์ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านในตัวสร้าง ImapClient
 3. ตั้งค่าคุณสมบัติ ImapClient.SecurityOptions เป็น SecurityOptions.SSLImplicit

ตัวอย่างรหัสต่อไปนี้แสดงวิธีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ IMAP ที่เปิดใช้งาน SSL

// สร้างอินสแตนซ์ของคลาส ImapClient
ImapClient client = new ImapClient("imap.domain.com", 993, "user@domain.com", "pwd");
      
// ตั้งค่าโหมดความปลอดภัยเป็นนัย
client.SecurityOptions = SecurityOptions.SSLImplicit;

// เลือกโฟลเดอร์
client.SelectFolder("Inbox");

รับใบอนุญาต API ฟรี

คุณสามารถลองใช้ Aspose.Email for .NET ได้ฟรีโดย ขอรับใบอนุญาตชั่วคราว

บทสรุป

ในบทความนี้ คุณได้เรียนรู้วิธีเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ IMAP โดยใช้ C# นอกจากนี้ คำแนะนำทีละขั้นตอนและตัวอย่างโค้ดได้สาธิตวิธีเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ IMAP ผ่าน SOCKS หรือพร็อกซี HTTP คุณสามารถสำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ API ได้โดยใช้ เอกสารประกอบ หากมีคำถามหรือข้อสงสัย โปรดแจ้งให้เราทราบผ่าน ฟอรัม

ดูสิ่งนี้ด้วย