เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ POP3 ใน Java

Post Office Protocol (POP3) เป็นโปรโตคอลอีเมลที่ใช้ในการดึงอีเมลจากเซิร์ฟเวอร์การส่งจดหมาย ในขณะที่ใช้ไคลเอนต์อีเมลและทำงานกับเซิร์ฟเวอร์ POP3 คุณจะต้องสร้างการเชื่อมต่อเพื่อเข้าถึงกล่องจดหมายก่อน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ POP3 ใน Java

Java API เพื่อเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ POP3

Aspose.Email for Java เป็น API ที่น่าทึ่งที่ช่วยให้คุณสร้างแอปพลิเคชันอีเมลไคลเอ็นต์ที่มีคุณลักษณะหลากหลาย API ช่วยให้คุณสร้างและส่งอีเมลรวมทั้งดึงข้อความจากเซิร์ฟเวอร์ POP3 เราจะใช้ API นี้เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ POP3 และเข้าถึงกล่องจดหมาย คุณสามารถ ดาวน์โหลด API หรือติดตั้งโดยใช้การกำหนดค่า Maven ต่อไปนี้

พื้นที่เก็บข้อมูล:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

การพึ่งพา:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-email</artifactId>
  <version>22.4</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ POP3 ใน Java

ในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ POP3 Aspose.Email for Java จะมีคลาส Pop3Client ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ POP3

 • สร้างอินสแตนซ์ของคลาส Pop3Client
 • ระบุโฮสต์ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านโดยใช้อินสแตนซ์ Pop3Client
 • เข้าถึงกล่องจดหมาย

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ POP3 ใน Java

// สร้างอินสแตนซ์ของคลาส Pop3Client
Pop3Client client = new Pop3Client();

// ระบุโฮสต์ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน พอร์ต และ SecurityOptions สำหรับไคลเอนต์ของคุณ
client.setHost("pop.gmail.com");
client.setUsername("your.username@gmail.com");
client.setPassword("your.password");
client.setPort(995);
client.setSecurityOptions(SecurityOptions.Auto);
System.out.println("Connecting to POP3 server using SSL.");

// เข้าถึงกล่องจดหมาย

เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ POP3 ผ่าน Proxy

ในหลายกรณี คุณต้องเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์อีเมลผ่านพร็อกซี ปัจจุบัน Aspose.Email for Java รองรับการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ POP3 ผ่าน SOCKS หรือ HTTP proxy

การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ POP3 ผ่าน SOCKS Proxy

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ POP3 ผ่านพร็อกซี SOCKS

 • สร้างวัตถุ SocksProxy และตั้งค่าที่อยู่ พอร์ต และเวอร์ชัน SOCKS
 • สร้างอินสแตนซ์ของคลาส Pop3Client และตั้งค่าที่อยู่ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และการตั้งค่าอื่นๆ
 • ตั้งค่าพร็อกซีเป็นออบเจกต์ SocksProxy โดยใช้เมธอด Pop3Client.setProxy()
 • เข้าถึงกล่องจดหมาย

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ POP3 ผ่านพร็อกซี SOCKS ใน Java

// สร้างอินสแตนซ์ของคลาส Pop3Client
Pop3Client client = new Pop3Client("pop.domain.com", "username", "password");

// ตั้งค่าที่อยู่พร็อกซี พอร์ต และพร็อกซี
String proxyAddress = "192.168.203.142";
int proxyPort = 1080;
SocksProxy proxy = new SocksProxy(proxyAddress, proxyPort, SocksVersion.SocksV5);
client.setProxy(proxy);

// เข้าถึงกล่องจดหมาย
Pop3MailboxInfo mailboxInfo = client.getMailboxInfo();

การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ POP3 ผ่าน HTTP Proxy

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ POP3 ผ่านพร็อกซี HTTP

 • สร้างวัตถุ HttpProxy และตั้งค่าที่อยู่ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน
 • สร้างอินสแตนซ์ของคลาส Pop3Client และตั้งค่าที่อยู่ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และการตั้งค่าอื่นๆ
 • ตั้งค่าพร็อกซีเป็นวัตถุ HttpProxy โดยใช้เมธอด Pop3Client.setProxy()
 • เข้าถึงกล่องจดหมาย

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ POP3 ผ่านพร็อกซี HTTP ใน Java

// สร้างอินสแตนซ์ของ HttpProxy
HttpProxy proxy = new HttpProxy("18.222.124.59", 8080);

// สร้าง Pop3Client
try (Pop3Client client = new Pop3Client("imap.domain.com", "username", "password")) {
  // ตั้งค่าพร็อกซี HTTP
  client.setProxy(proxy);
 
  // เข้าถึงกล่องจดหมาย
  Pop3MailboxInfo mailboxInfo = client.getMailboxInfo();
}

รับใบอนุญาต API ฟรี

คุณสามารถลองใช้ Aspose.Email for Java ได้ฟรีโดย ขอรับใบอนุญาตชั่วคราว

บทสรุป

ในบทความนี้ คุณได้เรียนรู้วิธีเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ POP3 ใน Java นอกจากนี้ คุณได้เห็นวิธีเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ผ่าน SOCKS หรือ HTTP proxy นอกจากนี้ คุณสามารถสำรวจคุณสมบัติอื่นๆ ของ Aspose.Email for Java โดยใช้ เอกสารประกอบ ในกรณีที่คุณมีคำถามหรือข้อสงสัย คุณสามารถติดต่อเราผ่านทาง ฟอรัม

ดูสิ่งนี้ด้วย