อาจมีสถานการณ์ที่คุณต้องแปลงไฟล์ JSON เป็น GeoJSON หากคุณมีไฟล์หลายไฟล์ การทำงานนี้โดยใช้โปรแกรมจะเป็นประโยชน์ ด้วยเหตุนี้ บทความนี้จะสอนวิธีแปลงไฟล์ JSON เป็น GeoJSON โดยใช้ C#

C # API เพื่อแปลง JSON เป็น GeoJSON

Aspose.GIS for .NET API ช่วยให้คุณแสดงแผนที่และสร้าง อ่าน และแปลงข้อมูลทางภูมิศาสตร์โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม นอกจากนี้ API ยังช่วยให้คุณสามารถแปลง JSON เป็น GeoJSON คุณสามารถติดตั้ง API ผ่าน NuGet หรือดาวน์โหลดโดยตรงจากส่วน ดาวน์โหลด

PM> Install-Package Aspose.GIS

แปลง JSON เป็น GeoJSON โดยใช้ C#

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการแปลง JSON เป็น GeoJSON

โค้ดตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการแปลง JSON เป็น GeoJSON โดยใช้ C#

// ระบุการตั้งค่าการแปลงหากจำเป็น เป็นทางเลือก
ConversionOptions options = null;

// ตัวเลือกนี้กำหนด Wgs84 ให้กับเลเยอร์ปลายทาง
// การแปลงอาจเกิดข้อผิดพลาด หากเลเยอร์ปลายทางไม่รองรับการอ้างอิงเชิงพื้นที่ Wgs84 ดังนั้นต้องตรวจสอบ
if (Drivers.Shapefile.SupportsSpatialReferenceSystem(SpatialReferenceSystem.Wgs84))
{
	options = new ConversionOptions()
	{
		DestinationSpatialReferenceSystem = SpatialReferenceSystem.Wgs84,
	};
}

// แปลงรูปแบบไฟล์จาก JSON เป็น GeoJSON
VectorLayer.Convert("source.geojson", Drivers.GeoJson, "destination.geojson", Drivers.GeoJson, options);

รับใบอนุญาตฟรี

หากต้องการลองใช้ API โดยไม่มีข้อจำกัดในการประเมิน คุณสามารถขอ ใบอนุญาตชั่วคราวฟรี

บทสรุป

ในบทความนี้ คุณได้เรียนรู้วิธีแปลง JSON เป็น GeoJSON โดยใช้ C# ข้อมูลโค้ดที่ใช้ร่วมกันแสดงวิธีการบรรลุสิ่งนี้โดยใช้โค้ดเพียงไม่กี่บรรทัด Aspose.GIS for .NET เป็น API ที่แข็งแกร่งและมีฟีเจอร์มากมายที่ช่วยคุณในการทำงานกับข้อมูลภูมิสารสนเทศ คุณสามารถสำรวจ API โดยละเอียดได้โดยไปที่ เอกสารอย่างเป็นทางการ ในกรณีที่มีคำถามใดๆ โปรดติดต่อเราได้ที่ ฟอรัมสนับสนุนฟรี

ดูสิ่งนี้ด้วย