อาจมีสถานการณ์ที่คุณมีข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบ CSV และคุณต้องการอ่านข้อมูลจากภายในแอปพลิเคชัน .NET ของคุณ ในกรณีดังกล่าว บทความนี้จะสอนวิธีอ่านคุณลักษณะของเลเยอร์เวกเตอร์ จุด และรูปทรงเรขาคณิตจากไฟล์ CSV โดยใช้ C#

C# API เพื่ออ่านคุณสมบัติเลเยอร์เวกเตอร์ จุด และรูปทรงเรขาคณิตจากไฟล์ CSV

Aspose.GIS for .NET API ช่วยให้คุณทำงานกับข้อมูลเชิงพื้นที่ที่จัดเก็บในรูปแบบไฟล์ต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถแสดงแผนที่และสร้าง อ่าน และแปลงข้อมูลทางภูมิศาสตร์โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม นอกจากนี้ API ยังช่วยให้คุณอ่านคุณสมบัติของเลเยอร์เวกเตอร์ จุด และรูปทรงเรขาคณิตจากไฟล์ CSV คุณสามารถติดตั้ง API ผ่าน NuGet หรือดาวน์โหลดโดยตรงจากส่วน ดาวน์โหลด

PM> Install-Package Aspose.GIS

อ่านคุณสมบัติ Vector Layer จาก CSV ใน C#

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการอ่านคุณสมบัติจากเลเยอร์เวกเตอร์ในไฟล์ CSV

 • โหลดไฟล์ CSV โดยใช้วิธี Drivers.Csv.OpenLayer(string path)
 • วนซ้ำแอตทริบิวต์และฟีเจอร์ในเลเยอร์แล้วพิมพ์ค่าออกมา

โค้ดตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการอ่านคุณสมบัติจากเลเยอร์เวกเตอร์ในไฟล์ CSV โดยใช้ C#

using (var layer = Drivers.Csv.OpenLayer(dataDir + "sample.csv"))
{
  // พิมพ์แอตทริบิวต์
  foreach (var attribute in layer.Attributes)
  {
    Console.Write($"'{attribute.Name}' ");
  }
  Console.WriteLine();

  // บันทึกการพิมพ์
  foreach (var feature in layer)
  {
    var dump = feature.GetValuesDump();
    foreach (var item in dump)
    {
      Console.Write($"'{item}' ");
    }
    Console.WriteLine();
  }
}

คะแนน Vector Layer จาก CSV ใน C#

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการอ่านจุดจากเลเยอร์เวกเตอร์ในไฟล์ CSV

โค้ดตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการอ่านจุดจากเลเยอร์เวกเตอร์ในไฟล์ CSV โดยใช้ C#

using (var layer = Drivers.Csv.OpenLayer(dataDir + "geometries.csv",
        new CsvOptions()
        {
          ColumnX = "x",
          ColumnY = "y",
          ColumnZ = "z",
          ColumnM = "m"
        }))
{
  // พิมพ์รูปทรงเรขาคณิตในรูปแบบ wkt
  foreach (var feature in layer)
  {
    Console.Write($"'{feature.Geometry.AsText()}: ");
    Console.WriteLine();
  }
}

อ่าน Vector Layer Geometry จาก CSV ใน C#

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการอ่านรูปทรงเรขาคณิตจากเลเยอร์เวกเตอร์ในไฟล์ CSV

โค้ดตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการอ่านรูปทรงเรขาคณิตจากเลเยอร์เวกเตอร์ในไฟล์ CSV โดยใช้ C#

using (var layer = Drivers.Csv.OpenLayer(dataDir + "geometries.csv",
        new CsvOptions()
        {
          ColumnWkt = "geom_data"
        }))
{
  // พิมพ์รูปทรงเรขาคณิตในรูปแบบ wkt
  foreach (var feature in layer)
  {
    Console.Write($"'{feature.Geometry.AsText()}: ");
    Console.WriteLine();
  }
}

รับใบอนุญาตฟรี

หากต้องการลองใช้ API โดยไม่มีข้อจำกัดในการประเมิน คุณจะได้รับ ใบอนุญาตชั่วคราวฟรี

บทสรุป

ในบทความนี้ คุณได้เรียนรู้วิธีอ่านคุณสมบัติจากไฟล์ CSV โดยใช้ C# นอกจากนี้ คุณได้เห็นวิธีอ่านจุดและรูปทรงเรขาคณิตจากไฟล์ CSV โดยใช้ Aspose.GIS for .NET API เป็น API ที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีคุณสมบัติเพิ่มเติมมากมายสำหรับการทำงานกับข้อมูลเชิงพื้นที่ คุณสามารถสำรวจ API โดยละเอียดได้โดยไปที่ เอกสารอย่างเป็นทางการ ในกรณีที่มีคำถามใดๆ โปรดติดต่อเราได้ที่ ฟอรัมสนับสนุนฟรี

ดูสิ่งนี้ด้วย