รวมเทมเพลต HTML C#

สามารถใช้แบบฟอร์ม HTML เพื่อรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งได้ ข้อมูลที่รวบรวมอาจถูกจัดเก็บหรือทำให้เป็นอนุกรมในฐานข้อมูลซึ่งสามารถแยกเป็นข้อมูลรูปแบบ XML ได้ในภายหลัง ในบางกรณี คุณอาจต้องผสานเทมเพลต HTML กับข้อมูล XML จากกรณีดังกล่าว บทความนี้จะอธิบายวิธีผสานเทมเพลต HTML กับข้อมูล XML โดยทางโปรแกรมใน C#

การผสานเทมเพลต HTML กับไฟล์ XML – การติดตั้ง C# API

Aspose.HTML for .NET API รองรับการทำงานกับไฟล์ HTML และ รูปแบบไฟล์ อื่นๆ อีกมากมาย การกำหนดค่า API ค่อนข้างง่าย เนื่องจากคุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ DLL จากหน้า ดาวน์โหลด หรือใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อติดตั้งจากแกลเลอรี NuGet โดยใช้ NuGet Package Manager:

PM> Install-Package Aspose.Html

วิธีผสานเทมเพลต HTML กับค่า XML ใน C#

ขั้นตอนต่อไปนี้สรุปกระบวนการผสาน HTML เพื่อผสานเทมเพลต HTML กับข้อมูล XML:

  1. โหลดเทมเพลต HTML อินพุตพร้อมกับข้อมูลรูปแบบ XML ต้นทาง
  2. กำหนดเส้นทางไฟล์และดำเนินการรวมแม่แบบ

หัวข้อต่อไปนี้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการนี้พร้อมกับตัวอย่างโค้ดที่รัน

ผสานเทมเพลต HTML กับข้อมูล XML ใน C#

คุณสามารถผสานข้อมูล XML เข้ากับเทมเพลต HTML ได้อย่างง่ายดายด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. โหลดไฟล์เทมเพลตต้นฉบับด้วยอินสแตนซ์ของคลาส HTMLDocument
  2. เข้าถึงไฟล์ XML อินพุตเพื่อรวมข้อมูล
  3. รวมเทมเพลต HTML กับข้อมูลรูปแบบ XML โดยใช้วิธี ConvertTemplate

ข้อมูลโค้ดด้านล่างอธิบายวิธีการผสานเทมเพลต HTML กับข้อมูล XML โดยทางโปรแกรมใน C#:

// เอกสารเทมเพลต HTML 
Aspose.Html.HTMLDocument templateHtml = new Aspose.Html.HTMLDocument(dataDir + "HTMLTemplateforXML.html");

// ข้อมูล XML สำหรับการรวม 
Aspose.Html.Converters.TemplateData data = new Aspose.Html.Converters.TemplateData(dataDir + "XMLTemplate.xml");

// เส้นทางไฟล์เอาต์พุต 
string templateOutput = dataDir + "HTMLTemplate_Output.html";

// ผสานเทมเพลต HTML กับข้อมูล XML
Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertTemplate(templateHtml, data, new Aspose.Html.Loading.TemplateLoadOptions(), templateOutput);

เรียนรู้ Aspose.HTML for .NET

คุณสามารถสำรวจบทต่างๆ ที่ครอบคลุมคุณลักษณะต่างๆ ของ API ภายใต้ส่วน เอกสารประกอบ เพื่อดูความเป็นไปได้อื่นๆ ในการทำงานกับ HTML และไฟล์อื่นๆ ที่รองรับ

รับใบอนุญาตฟรี

คุณสามารถขอ ใบอนุญาตชั่วคราวฟรี เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดการประเมินและลายน้ำในเอกสารที่ส่งออก

บทสรุป

ในบทความนี้ คุณได้เข้าใจวิธีการผสานเทมเพลต HTML กับข้อมูลรูปแบบ XML โดยทางโปรแกรมใน C# ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถปรับแต่งส่วนย่อยของโค้ดเพื่อประมวลผลข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น URL, ไฟล์ ฯลฯ ตามความต้องการของคุณ ในกรณีที่มีข้อสงสัย โปรดติดต่อเราที่ ฟอรัม

ดูสิ่งนี้ด้วย

แปลง Markdown เป็น HTML ใน C#