แปลง emf wmf เป็น svg C#

WMF ย่อมาจาก Windows MetaFile ในขณะที่ EMF เป็นเวอร์ชันปรับปรุง ซึ่งเรียกว่า Enhanced MetaFile เมตาไฟล์เหล่านี้มักใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิมพ์ คุณสามารถแปลง EMF หรือ WMF เป็นรูปแบบไฟล์ภาพ SVG ได้อย่างง่ายดายตามความต้องการของคุณ ให้เราดำเนินการในส่วนต่อไปนี้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลงไฟล์เหล่านี้:

ตัวแปลง WMF หรือ EMF เป็น SVG - การติดตั้ง API

Aspose.Imaging for .NET API ช่วยให้คุณสร้าง จัดการ หรือแก้ไข WMF, EMF และ รูปแบบไฟล์ที่รองรับ อื่นๆ คุณสามารถกำหนดค่า API ได้ง่ายๆ โดยดาวน์โหลดจากส่วน ดาวน์โหลด หรือผ่านแกลเลอรี NuGet ด้วยคำสั่งการติดตั้งต่อไปนี้:

PM> Install-Package Aspose.Imaging

แปลง WMF เป็น SVG โดยทางโปรแกรมใน C#

คุณสามารถแปลงภาพ WMF เป็น SVG โดยทางโปรแกรมโดยใช้ภาษา C# ในแอปพลิเคชันที่ใช้ .NET ของคุณ สามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับภาพ WMF เป็น SVG:

 1. โหลดไฟล์ WMF อินพุต
 2. เริ่มต้น WmfRasterizationOptions วัตถุคลาส
 3. บันทึกภาพ SVG เอาต์พุต

ข้อมูลโค้ดด้านล่างอธิบายวิธีการแปลงภาพ WMF เป็น SVG โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C#:

// พาธไปยังไฟล์ WMF อินพุต
string sourcePath = dataDir + @"TextHintTest.wmf";

// พาธไปยังเอาท์พุตภาพ SVG
string destPath = dataDir + @"WMF_out.svg";

// โหลดไฟล์ WMF อินพุต
using (Aspose.Imaging.Image image = Aspose.Imaging.Image.Load(sourcePath))
{
  // เริ่มต้นอินสแตนซ์ WmfRasterizationOptions
  WmfRasterizationOptions wmfRasterizationOptions = new WmfRasterizationOptions();
  wmfRasterizationOptions.BackgroundColor = Aspose.Imaging.Color.White;
  wmfRasterizationOptions.PageHeight = image.Height;
  wmfRasterizationOptions.PageWidth = image.Width;

  // บันทึกภาพ SVG เอาต์พุต
  image.Save(destPath, new SvgOptions() { VectorRasterizationOptions = wmfRasterizationOptions });      
}

แปลง EMF เป็น SVG โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C#

ไฟล์ EMF สามารถแปลงเป็นรูปแบบไฟล์ SVG ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการแปลง EMF:

 1. โหลดไฟล์ EMF อินพุต
 2. เริ่มต้น EmfRasterizationOptions วัตถุคลาส
 3. ตั้งค่าคุณสมบัติต่างๆ
 4. บันทึกภาพ SVG เอาต์พุต

รหัสต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับขั้นตอนเหล่านี้ มันอธิบายวิธีการแปลง EMF เป็น SVG โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C #:

// พาธไปยังไฟล์ EMF อินพุต
string sourcePath = dataDir + @"test.emf";

// เส้นทางสำหรับเอาต์พุตภาพ SVG
string destPath = dataDir + @"EMF_out.svg";

// โหลดไฟล์ EMF อินพุต
using (Image image = Image.Load(sourcePath))
{        
  // เริ่มต้นวัตถุคลาส EmfRasterizationOptions
  EmfRasterizationOptions emfRasterizationOptions = new EmfRasterizationOptions();

  emfRasterizationOptions.BackgroundColor = Color.White;
  emfRasterizationOptions.PageWidth = image.Width;
  emfRasterizationOptions.PageHeight = image.Height;

  // บันทึกภาพ SVG เอาต์พุต
  image.Save(destPath, new SvgOptions() { VectorRasterizationOptions = emfRasterizationOptions });        
}

บันทึกข้อความเป็นรูปร่างระหว่างการแปลง EMF เป็น SVG โดยใช้ C#

API สามารถเปิดใช้งานแอปพลิเคชันของคุณเพื่อประมวลผลรูปแบบไฟล์สำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ คุณเพียงแค่ทำการเรียก API โดยไม่ต้องคำนึงถึงรายละเอียดพื้นฐานใดๆ ของรูปแบบไฟล์ API รองรับคุณสมบัติมากมายเพื่อควบคุมกระบวนการแปลงไฟล์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกข้อความเป็นรูปร่างระหว่างการแสดงภาพ EMF เป็น SVG เพียงทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

 1. โหลดไฟล์ EMF อินพุต
 2. ระบุอินสแตนซ์ EmfRasterizationOptions
 3. ตั้งค่าคุณสมบัติบูลีนเพื่อแสดงข้อความเป็นรูปร่าง
 4. บันทึกไฟล์ SVG เอาต์พุต

โค้ดด้านล่างอธิบายวิธีแสดงข้อความเป็นรูปร่างขณะแปลงไฟล์รูปภาพ EMF เป็น SVG ด้วย C#:

// โหลดไฟล์ EMF อินพุต
using (Image image = Image.Load(dataDir + "Test.emf"))
{
  // ระบุอินสแตนซ์ EmfRasterizationOptions
  EmfRasterizationOptions emfRasterizationOptions = new EmfRasterizationOptions();
  emfRasterizationOptions.BackgroundColor = Color.White;
  emfRasterizationOptions.PageWidth = image.Width;
  emfRasterizationOptions.PageHeight = image.Height;

  // บันทึกไฟล์ SVG เอาต์พุต 
  image.Save(dataDir + "TextAsShapes_out.svg", new SvgOptions
  {
    // ตั้งค่าคุณสมบัติบูลีนเพื่อแสดงข้อความเป็นรูปร่าง
    VectorRasterizationOptions = emfRasterizationOptions,
    TextAsShapes = true
  });
}

บทสรุป

เราได้เรียนรู้วิธีแปลงหรือส่งออกไฟล์ EMF และ WMF เป็นไฟล์ภาพ SVG โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C# คุณสามารถสำรวจคุณลักษณะเพิ่มเติมได้โดยดูที่ ตัวอย่างโครงการ หรือ เอกสาร API เราจะขอบคุณข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะของคุณ คุณสามารถเขียนถึงเราได้ตลอดเวลาที่ ฟอรัมสนับสนุนฟรี

ดูสิ่งนี้ด้วย