แปลง XPS OXPS เป็น Word Java

ไฟล์ XPS และ OXPS มักจะเป็นที่นิยมเนื่องจากลักษณะที่ไม่ขึ้นกับความละเอียดของไฟล์เพื่อสร้างงานพิมพ์คุณภาพสูง ในบางกรณี คุณอาจต้องแปลงไฟล์ XPS หรือ OXPS เป็นเอกสาร Word บทความนี้กล่าวถึงวิธีการแปลงเอกสาร XPS หรือ OXPS เป็นไฟล์ word ด้วยนามสกุลไฟล์ DOCX หรือ DOC โดยทางโปรแกรมใน Java

สร้าง XPS เป็น Word Converter ใน Java - การติดตั้ง API

ไฟล์ XPS หรือ OXPS สามารถแปลงเป็นเอกสาร Word ในรูปแบบไฟล์ DOC หรือ DOCX การแปลงนี้ขึ้นอยู่กับสองขั้นตอนที่อินพุต XPS หรือ OXPS แสดงผลเป็นเอกสาร PDF ก่อน ซึ่งจะถูกแปลงเป็นเอกสาร Word ในภายหลัง ดังนั้นคุณต้องกำหนดค่า Aspose.Page for Java และ Aspose.PDF for Java API โดยดาวน์โหลดไฟล์ JAR จากส่วน ดาวน์โหลด หรือใช้การกำหนดค่า Maven ต่อไปนี้:

พื้นที่เก็บข้อมูล:

 <repositories>
   <repository>
     <id>snapshots</id>
     <name>repo</name>
     <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
   </repository>
</repositories>

การพึ่งพา:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-page</artifactId>
    <version>21.12</version>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-pdf</artifactId>
    <version>22.1</version>
  </dependency>
</dependencies>

แปลง XPS เป็นไฟล์ Word DOCX/DOC ใน Java

คุณสามารถแปลงไฟล์ XPS เป็นเอกสาร Word รูปแบบ DOCX หรือ DOC โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

 1. โหลดไฟล์ XPS ต้นทางสำหรับการแปลง
 2. สร้างวัตถุของคลาส PdfSaveOptions และระบุคุณสมบัติ
 3. เรนเดอร์ไฟล์ XPS เป็นไฟล์ PDF
 4. ส่งออกเอกสาร PDF ตัวกลางนี้เป็นไฟล์ Word

ข้อมูลโค้ดต่อไปนี้อธิบายวิธีการแปลงไฟล์ XPS เป็นเอกสาร Word โดยทางโปรแกรมใน Java:

// เริ่มต้น ByteArrayOutputStream เพื่อเก็บไฟล์ PDF ตัวกลาง
final ByteArrayOutputStream os = new ByteArrayOutputStream();

// โหลดเอกสาร XPS ที่ป้อนเข้า
XpsDocument document = new XpsDocument("sample.xps");

// เริ่มต้นวัตถุ PdfSaveOptions ด้วยพารามิเตอร์ที่จำเป็น
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
options.setJpegQualityLevel(100);
options.setImageCompression(PdfImageCompression.Jpeg);

// สร้างอุปกรณ์แสดงผลสำหรับรูปแบบ PDF
PdfDevice device = new PdfDevice(os);

// บันทึกไฟล์ PDF ที่ส่งออก
document.save(device, options);

// โหลดไฟล์ PDF ระดับกลาง
Document pdfDocument = new Document(os.toByteArray());

// บันทึกเอกสาร Word เอาต์พุตเป็นไฟล์ DOCX
pdfDocument.save("output.docx" , SaveFormat.DocX);

แปลงไฟล์ OXPS เป็น Word DOCX/DOC โดยทางโปรแกรมโดยใช้ Java

คุณสามารถแปลงไฟล์ OXPS เป็นเอกสาร Word ที่มีนามสกุลไฟล์ DOCX หรือ DOC โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ขั้นแรก โหลดไฟล์ OXPS ต้นทาง
 2. สร้างอินสแตนซ์ของคลาส PdfSaveOptions
 3. เขียนไฟล์ PDF ระดับกลางไปยังสตรีม
 4. บันทึกไฟล์ PDF ระดับกลางเป็นเอกสาร Word

ข้อมูลโค้ดด้านล่างสาธิตวิธีการแปลง OXPS เป็น Word ใน Java:

// เริ่มต้น ByteArrayOutputStream เพื่อเก็บไฟล์ PDF ตัวกลาง
final ByteArrayOutputStream os = new ByteArrayOutputStream();

// โหลดเอกสาร OXPS ที่ป้อนเข้า
XpsDocument document = new XpsDocument("sample.oxps");

// เริ่มต้นวัตถุ PdfSaveOptions ด้วยพารามิเตอร์ที่จำเป็น
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
options.setJpegQualityLevel(100);
options.setImageCompression(PdfImageCompression.Jpeg);

// สร้างอุปกรณ์แสดงผลสำหรับรูปแบบ PDF
PdfDevice device = new PdfDevice(os);

// บันทึกไฟล์ PDF ที่ส่งออก
document.save(device, options);

// โหลดไฟล์ PDF ระดับกลาง
Document pdfDocument = new Document(os.toByteArray());

// บันทึกเอกสาร Word ที่ส่งออกเป็นไฟล์ DOCX
pdfDocument.save("output.docx" , SaveFormat.DocX);

รับใบอนุญาตชั่วคราวฟรี

คุณสามารถขอทดลองใช้ฟรีเพื่อประเมิน API ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยขอ ใบอนุญาตชั่วคราวฟรี

บทสรุป

ในบทความนี้ คุณได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีแปลง XPS เป็น Word และ OXPS เป็น Word ในรูปแบบ DOCX หรือ DOC โดยทางโปรแกรมใน Java นอกจากนี้ โปรดไปที่ส่วน เอกสารประกอบ เพื่อดูคุณสมบัติเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราได้ที่ ฟอรัม ในกรณีที่มีข้อสงสัยใดๆ

ดูสิ่งนี้ด้วย

แปลงรูปภาพ XPS เป็น JPG หรือ PNG ใน Java

เคล็ดลับ: คุณอาจต้องการตรวจสอบ Aspose PowerPoint to Word Converter เนื่องจากจะสาธิตกระบวนการแปลงเอกสารงานนำเสนอเป็น Word ที่เป็นที่นิยม