เพิ่มหรือลบคำอธิบายประกอบใน PDF

คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF ใช้เพื่ออธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด คำอธิบายประกอบอาจเป็นโน้ต ป๊อปอัป หรือวัตถุกราฟิก เช่น ลูกศร เส้น เป็นต้น เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่สามารถแก้ไขได้ คำอธิบายประกอบจึงช่วยให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานกับคำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF โดยทางโปรแกรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณจะได้เรียนรู้วิธีเพิ่มหรือลบคำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF โดยใช้ Java

Java API เพื่อเพิ่มหรือลบคำอธิบายประกอบ PDF

ในการเพิ่มหรือลบคำอธิบายประกอบ PDF เราจะใช้ Aspose.PDF for Java เป็น API ที่มีคุณลักษณะหลากหลายซึ่งช่วยให้คุณสร้าง แก้ไข และแปลงไฟล์ PDF โดยใช้ Java นอกจากนี้ API ยังช่วยให้คุณทำงานกับคำอธิบายประกอบ PDF ที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น คุณสามารถ ดาวน์โหลด API หรือติดตั้งโดยใช้การกำหนดค่า Maven ต่อไปนี้

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-pdf</artifactId>
  <version>21.3</version>
</dependency>

เพิ่มคำอธิบายประกอบใน PDF โดยใช้ Java

Aspose.PDF for Java รองรับคำอธิบายประกอบจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ เส้น วงกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส ไฮไลต์ ฯลฯ หากต้องการเพิ่มคำอธิบายประกอบแต่ละประเภท Aspose.PDF for Java จะมีคลาสแยกต่างหาก ตัวอย่างเช่น คลาส LineAnnotation ใช้เพื่อเพิ่มบรรทัด ในขณะที่คลาส HighlightAnnotation ใช้เพื่อเพิ่มคำอธิบายประกอบที่เน้นไฮไลท์

ขั้นตอนในการเพิ่มคำอธิบายประกอบใน PDF โดยใช้ Java

สำหรับการสาธิต เรามาเพิ่มคำอธิบายประกอบแบบข้อความลงในไฟล์ PDF ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนพร้อมกับการอ้างอิง API เพื่อเพิ่มคำอธิบายประกอบข้อความใน PDF โดยใช้ Java

 • ขั้นแรก ให้โหลดเอกสาร PDF โดยใช้คลาส Document
 • สร้างวัตถุของคลาส TextAnnotation เพื่อเพิ่มคำอธิบายประกอบข้อความ
 • กำหนดคุณสมบัติของคำอธิบายประกอบ เช่น หัวเรื่อง หัวเรื่อง เป็นต้น
 • กำหนดเส้นขอบของคำอธิบายประกอบโดยใช้คลาส Border
 • เพิ่มคำอธิบายประกอบในเอกสารโดยใช้เมธอด Document.getPages().getItem(int).getAnnotations().add(Annotation)
 • สุดท้าย บันทึก PDF ที่อัปเดตโดยใช้เมธอด Document.save(string)

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีเพิ่มคำอธิบายประกอบข้อความใน PDF โดยใช้ Java

// เปิดเอกสาร PDF ต้นทาง
Document pdfDocument = new Document("input.pdf");

// สร้างคำอธิบายประกอบ
TextAnnotation textAnnotation = new TextAnnotation(pdfDocument.getPages().get_Item(1), new com.aspose.pdf.Rectangle(200, 400, 400, 600));

// ตั้งชื่อคำอธิบายประกอบ
textAnnotation.setTitle("Sample Annotation Title");

// ตั้งค่าหัวเรื่องคำอธิบายประกอบ
textAnnotation.setSubject("Sample Subject");
textAnnotation.setState(AnnotationState.Accepted);

// ระบุเนื้อหาคำอธิบายประกอบ
textAnnotation.setContents("Sample contents for the annotation");
textAnnotation.setOpen(true);
textAnnotation.setIcon(TextIcon.Key);
Border border = new Border(textAnnotation);
border.setWidth(5);
border.setDash(new Dash(1, 1));
textAnnotation.setBorder(border);
textAnnotation.setRect(new com.aspose.pdf.Rectangle(200, 400, 400, 600));

// เพิ่มคำอธิบายประกอบในคอลเลกชันคำอธิบายประกอบของเพจ
pdfDocument.getPages().get_Item(1).getAnnotations().add(textAnnotation);

// บันทึกไฟล์ผลลัพธ์
pdfDocument.save("output.pdf");

ลบคำอธิบายประกอบจาก PDF โดยใช้ Java

สำหรับการลบคำอธิบายประกอบออกจากหน้าใน PDF Aspose.PDF for Java มีตัวเลือกดังต่อไปนี้:

 • ลบคำอธิบายประกอบเฉพาะบนหน้า
 • ลบคำอธิบายประกอบทั้งหมดในเพจ

ลบคำอธิบายประกอบ PDF เฉพาะ

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการลบคำอธิบายประกอบออกจากไฟล์ PDF โดยใช้ Java

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีลบคำอธิบายประกอบเฉพาะออกจากหน้าใน PDF โดยใช้ Java

// เปิดเอกสาร PDF ต้นทาง
Document pdfDocument = new Document("input.pdf");

// ลบคำอธิบายประกอบเฉพาะ
pdfDocument.getPages().get_Item(1).getAnnotations().delete(1);

// บันทึกเอกสารการปรับปรุง
pdfDocument.save("output.pdf");

ลบคำอธิบายประกอบ PDF ทั้งหมด

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการลบคำอธิบายประกอบทั้งหมดบนหน้าใน PDF โดยใช้ Java

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีลบคำอธิบายประกอบทั้งหมดบนหน้าใน PDF โดยใช้ Java

// เปิดเอกสาร PDF
Document pdfDocument = new Document("input.pdf");

// ลบคำอธิบายประกอบทั้งหมด
pdfDocument.getPages().get_Item(1).getAnnotations().delete();

// บันทึกเอกสารการปรับปรุง
pdfDocument.save("output.pdf");

รับใบอนุญาต API ฟรี

คุณสามารถลองใช้ Aspose.PDF for Java ได้ฟรีโดยไม่มีข้อจำกัดในการประเมินโดยใช้ ใบอนุญาตชั่วคราว

บทสรุป

ในบทความนี้ คุณได้เรียนรู้วิธีการทำงานกับคำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณได้เห็นวิธีเพิ่มหรือลบคำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF โดยใช้ Java คุณสามารถสำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Aspose.PDF for Java โดยใช้ เอกสารประกอบ ในกรณีที่คุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดแจ้งให้เราทราบผ่านทาง ฟอรัม

ดูสิ่งนี้ด้วย