ไฟล์ C# MemoryStream VB.NET

MemoryStream มักถูกใช้เนื่องจากประสิทธิภาพและความสะดวก คุณสามารถแปลง MemoryStream เป็นไฟล์ PDF รวมถึงไฟล์ PDF เป็น MemoryStream โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C# หรือ VB.NET ข้อดีอย่างหนึ่งของการใช้ MemoryStream คือระบบสามารถหลีกเลี่ยงเวลาแฝงซึ่งพบได้ทั่วไปในขณะที่อ่านหรือเขียนไฟล์บนดิสก์หรือ FileStream นอกจากนี้ พื้นที่ทางกายภาพบนดิสก์ไม่ได้ถูกใช้งานเนื่องจากเนื้อหายังคงอยู่ในหน่วยความจำ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีไฟล์ที่โหลดใน MemoryStream และคุณจะต้องดำเนินการต่อไป คุณไม่จำเป็นต้องเขียนไฟล์นั้นลงในดิสก์แล้วอ่านจากที่นั่น แต่คุณสามารถใช้เนื้อหาไฟล์จาก MemoryStream ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ให้เราสำรวจ MemoryStream เป็นไฟล์และการแปลงไฟล์เป็น MemoryStream โดยใช้ C# ภายใต้หัวข้อต่อไปนี้:

MemoryStream เป็นไฟล์ PDF และไฟล์ PDF เป็น MemoryStream Converter API

เราจะสำรวจการนำเข้าและส่งออก MemoryStream โดยใช้ Aspose.PDF for .NET API API มีคุณสมบัติมากมายสำหรับการทำงานกับไฟล์ PDF และเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งหมดของคุณ คุณสามารถติดตั้ง API ได้ง่ายๆ จาก NuGet ด้วยคำสั่งต่อไปนี้ หรือดาวน์โหลด DLL จาก New Releases

> PM Install-Package Aspose.Pdf

แปลง MemoryStream เป็นไฟล์ PDF โดยใช้ C# หรือ VB.NET

คุณสามารถแปลง MemoryStream เป็นไฟล์ PDF ได้ตามความต้องการของคุณ ให้เราพิจารณาตัวอย่างที่มีการโหลดไฟล์ HTML ต้นทางใน MemoryStream แล้วแปลงเป็นไฟล์ PDF เราจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. โหลดไฟล์อินพุตใน MemoryStream
 2. เริ่มต้นวัตถุของคลาส Document
 3. บันทึกไฟล์ PDF ที่ส่งออก

รหัสต่อไปนี้แสดงวิธีการแปลง MemoryStream เป็นไฟล์ PDF ใน C# หรือ VB.NET:

// ระบุ HtmlLoadOptions เพื่อโหลดไฟล์อินพุต
HtmlLoadOptions options = new HtmlLoadOptions();
var fileName = dataDir + "Test.html";
string pdfFileName = dataDir + "Test.pdf";
Document document = null;

// โหลดไฟล์ HTML อินพุตใน MemoryStream
using (MemoryStream ms = new MemoryStream(Encoding.UTF8.GetBytes(File.ReadAllText(fileName))))
{
  // เริ่มต้น doument จากอินพุต MemoryStream
  document = new Document(ms, options);
  // บันทึก MemoryStream เป็นไฟล์ PDF
  document.Save(pdfFileName);
}

แปลงไฟล์ PDF เป็น MemoryStream โดยใช้ C# หรือ VB.NET

คุณอาจต้องบันทึกไฟล์ไปยัง MemoryStream เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่ดิสก์และเวลาแฝงในการเข้าถึง ที่นี่เราจะแปลงไฟล์ PDF เป็น MemoryStream ซึ่งรูปแบบเอาต์พุตจะเป็นไฟล์รูปแบบการนำเสนอ ให้เราทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสาธิตคุณสมบัตินี้:

 1. โหลดไฟล์อินพุต
 2. เริ่มต้น MemoryStream วัตถุ
 3. เขียนเอาต์พุตไปที่ MemorySteam

รหัสด้านล่างอธิบายวิธีการแปลงไฟล์ PDF เป็น MemoryStream ใน C# หรือ VB.NET:

var inputFile = dataDir + @"Test.pdf";
string fnameppt = dataDir + "Test.pptx";
{
  Aspose.Pdf.Document pdfDoc = new Aspose.Pdf.Document(inputFile);
  using (MemoryStream pptStream = new MemoryStream())
  {
    pdfDoc.Save(pptStream, Aspose.Pdf.SaveFormat.Pptx);
    //File.WriteAllBytes (fnameppt, pptStream.ToArray ());
  }
}

บทสรุป

โดยสรุป เราได้สำรวจวิธีแปลง MemoryStream เป็นไฟล์ รวมถึงวิธีแปลงไฟล์เป็น MemoryStream ใน C# หรือ VB.NET ยิ่งไปกว่านั้น วิธีการนี้มีประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันของคุณ Aspose รองรับรูปแบบไฟล์จำนวนมาก ในกรณีที่คุณสนใจการแปลงไฟล์รูปแบบอื่นเช่นกัน คุณสามารถเขียนถึงเราได้ที่ ฟอรัมสนับสนุนฟรี เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ!

ดูสิ่งนี้ด้วย