บีบอัด PSD C#

PSD รูปภาพสามารถมีข้อมูลภาพจำนวนมากในรูปแบบของเลเยอร์ บางครั้งขนาดไฟล์อาจขยายได้ถึงหลายร้อยเมกะไบต์ ดังนั้นคุณอาจต้องบีบอัดรูปภาพ PSD เพื่อลดขนาดไฟล์ ตามนั้น บทความกล่าวถึงวิธีบีบอัดไฟล์ PSD โดยทางโปรแกรมใน C#

C # API เพื่อบีบอัดไฟล์ PSD Photoshop - การติดตั้ง

เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การสร้างรูปภาพ PSD ทางโปรแกรมด้วย Aspose.PSD for .NET API คุณยังสามารถบีบอัดรูปภาพ PSD ใน C# เพียงกำหนดค่า API โดยดาวน์โหลดไฟล์ DLL จากส่วน New Releases หรือใช้คำสั่งติดตั้ง NuGet:

PM> Install-Package Aspose.PSD

บีบอัดรูปภาพ PSD โดยทางโปรแกรมใน C

ไฟล์ PSD สามารถมีหลายชั้นสำหรับแสดงข้อความ กราฟิก เวกเตอร์ ฯลฯ คุณสามารถบีบอัดรูปภาพ PSD ใน C# โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

  1. โหลดภาพ PSD อินพุตโดยใช้คลาส PsdImage
  2. เริ่มต้น PsdOptions วัตถุคลาส
  3. ระบุวิธีการบีบอัดโดยใช้การแจงนับ CompressionMethod
  4. สุดท้าย บันทึกไฟล์ PSD เอาต์พุตที่บีบอัดด้วยขนาดไฟล์ที่ลดลง

ข้อมูลโค้ดต่อไปนี้สาธิตวิธีการบีบอัดภาพ PSD โดยทางโปรแกรมใน C#:

// โหลดไฟล์ PSD อินพุต
PsdImage image = new PsdImage("Input.psd");

// สร้างอินสแตนซ์ของ PsdOptions เพื่อกำหนดวิธีการบีบอัด
PsdOptions psdOptions = new PsdOptions();
psdOptions.CompressionMethod = CompressionMethod.RLE;

// บันทึกไฟล์รูปภาพ PSD ที่ถูกบีบอัด
image.Save("PSDcompression.psd", psdOptions);

สำรวจคุณสมบัติของ API

คุณสามารถสำรวจส่วน documentation เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติอื่นๆ อีกมากมายที่รวมอยู่ใน API

รับใบอนุญาตการประเมินฟรี

คุณสามารถประเมิน API ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยไม่มีข้อจำกัดในการประเมินโดยขอ ใบอนุญาตชั่วคราวฟรี

บทสรุป

ในบทความนี้ คุณได้ตรวจสอบวิธีบีบอัดรูปภาพ PSD โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C# คุณสามารถลดขนาดไฟล์ด้วยอัตราส่วนที่ดีโดยไม่สูญเสียคุณภาพของภาพ นอกจากนี้ หากคุณต้องการหารือเกี่ยวกับข้อกำหนดหรือข้อกังวลใดๆ ของคุณ โปรดอย่าลังเลที่จะเขียนถึงเราที่ ฟอรัม

ดูสิ่งนี้ด้วย