PSB, Photoshop Big, นามสกุลไฟล์ใช้เพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกราฟิกขนาดใหญ่ คุณสามารถแปลงไฟล์ PSB เป็นรูปแบบ PDF, JPG หรือ PSD ได้อย่างง่ายดายด้วยภาษาโปรแกรมจาวา ให้เราดำเนินการในส่วนต่อไปนี้เพื่อสำรวจการแปลงไฟล์ PSB:

PSB เป็น PDF, JPG หรือ PSD Converter – การติดตั้ง Java API

Aspose.PSD สำหรับ Java API นำเสนอคุณลักษณะต่างๆ เพื่อใช้งานกับไฟล์ PSB นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้กับสภาพแวดล้อมของระบบและระบบปฏิบัติการจำนวนมากเนื่องจากรองรับแพลตฟอร์ม Java คุณสามารถ ดาวน์โหลด ไฟล์ JAR หรือกำหนดค่าในแอปพลิเคชันที่ใช้ Maven ได้อย่างรวดเร็วจาก Aspose Repository ด้านล่างนี้คือการกำหนดค่าสำหรับการตั้งค่า API ในสภาพแวดล้อมของคุณ:

พื้นที่เก็บข้อมูล:

<repositories>
  <repository>
    <id>AsposeJavaAPI</id>
    <name>Aspose Java API</name>
    <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
  </repository>
</repositories>

การพึ่งพา:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-psd</artifactId>
    <version>20.9</version>
    <classifier>jdk16</classifier>
  </dependency>
</dependencies>

แปลง PSB เป็น PDF โดยทางโปรแกรมโดยใช้ Java

รูปแบบ PDF เป็นรูปแบบเอกสารตายตัวและเป็นประเภทข้อมูลที่น่าเชื่อถือ คุณสามารถแปลงไฟล์ PSB เป็นเอกสาร PDF ได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้:

 1. ระบุเส้นทางสำหรับไฟล์ PSB อินพุต
 2. โหลดไฟล์ PSB อินพุต
 3. แปลงไฟล์ PSB เป็น PDF ด้วย PdfOptions

ขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้แสดงไฟล์ PSB ที่ป้อนเข้าเป็นรูปแบบ PDF และคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับรายละเอียดพื้นฐานใดๆ ของไฟล์อินพุตหรือเอาต์พุต รหัสต่อไปนี้แสดงวิธีการแปลง PSB เป็น PDF โดยทางโปรแกรมด้วย Java:

// ระบุเส้นทางสำหรับไฟล์ PSB อินพุต
String sourceFileName = dataDir + "Simple.psb";
   
// โหลดไฟล์ PSB อินพุต 
PsdImage image = (PsdImage)Image.load(sourceFileName);     
    
// แปลง PSB เป็นไฟล์ PDF
image.save(dataDir + "Simple_output.pdf",new PdfOptions());

แปลง PSB เป็น JPG Image โดยทางโปรแกรมด้วย Java

บางครั้งคุณอาจต้องแปลงไฟล์ PSB เป็นภาพ JPG เพื่อดูตัวอย่างข้อมูลอย่างรวดเร็ว คุณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำการแปลงนี้:

 1. โหลดไฟล์ PSB อินพุต
 2. เริ่มต้นวัตถุคลาส JpegOptions
 3. แปลงไฟล์ภาพ PSB เป็น JPG

โค้ดต่อไปนี้อธิบายวิธีการแปลงไฟล์ PSB เป็นภาพ JPG โดยทางโปรแกรมโดยใช้ Java:

// ระบุเส้นทางอินพุตสำหรับไฟล์ PSB    
String sourceFileName = dataDir + "Simple.psb";

// โหลดไฟล์ PSB อินพุต   
PsdLoadOptions options = new PsdLoadOptions();
PsdImage image = (PsdImage)Image.load(sourceFileName, options);

// เริ่มต้นวัตถุคลาส JpegOptions
JpegOptions jpgoptions = new JpegOptions();
jpgoptions.setQuality(95);
    
// แปลงไฟล์ PSB เป็น JPG
image.save(dataDir + "Simple_output.jpg",jpgoptions);

การแปลงรูปแบบ PSB เป็น PSD โดยใช้ภาษาจาวา

แม้ว่ารูปแบบไฟล์ PSB และ PSD จะสัมพันธ์กัน แต่ก็ยังมีความแตกต่างบางประการระหว่างรูปแบบไฟล์ คุณสามารถแปลงไฟล์ PSB เป็น PSD ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยขั้นตอนด้านล่าง:

 1. ระบุเส้นทางสำหรับไฟล์ PSB อินพุต
 2. โหลดไฟล์ PSB อินพุต
 3. เริ่มต้นอินสแตนซ์ของคลาส PsdOptions
 4. แปลงไฟล์ PSB เป็น PSD

ขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้ช่วยให้คุณส่งออกไฟล์ PSB เป็นรูปภาพ PSD ที่มีความเที่ยงตรงสูงได้ รหัสด้านล่างแสดงวิธีการแปลง PSB เป็น PSD โดยทางโปรแกรมโดยใช้ Java:

// ระบุเส้นทางสำหรับไฟล์ PSB อินพุต
String sourceFileName = dataDir + "2layers.psb";
   
// โหลดไฟล์ PSB อินพุต    
PsdImage image = (PsdImage)Image.load(sourceFileName);     

// เริ่มต้นอินสแตนซ์คลาส PsdOptions
PsdOptions options = new PsdOptions();
options.setFileFormatVersion(FileFormatVersion.Psd);
    
// แปลงไฟล์ PSB เป็น PSD
image.save(dataDir + "ConvertFromPsb_out.psd",options);

บทสรุป

ในบทความนี้ เราได้สำรวจวิธีการส่งออกหรือแปลงไฟล์ PSB โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราได้เรียนรู้การแปลง PSB เป็น PDF, JPG และ PSD โดยทางโปรแกรมโดยใช้ Java ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถสำรวจคุณสมบัติอื่นๆ ได้มากมายโดยการสำรวจ เอกสาร API หรือลองใช้ ตัวอย่างซอร์สโค้ด ในกรณีที่มีข้อสงสัย คุณสามารถติดต่อเราผ่านทาง ฟอรัมสนับสนุนฟรี

ดูสิ่งนี้ด้วย