สร้างภาพขนาดย่อ PSD ใน C#

ในโพสต์บล็อกนี้ เราจะแสดงวิธีสร้างภาพขนาดย่อ PSD ใน C# อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เราจะแนะนำขั้นตอนทีละขั้นตอนในการสร้างภาพขนาดย่อของไฟล์ PSD มาเริ่มกันเลย!

บทความนี้จะครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้:

C# Photoshop API เพื่อสร้างภาพขนาดย่อ PSD

สำหรับการสร้างภาพขนาดย่อ PSD เราจะใช้ API Aspose.PSD for .NET เป็น API ที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถทำงานกับรูปแบบไฟล์ Adobe Photoshop PSD และ PSB ในแอปพลิเคชัน .NET ของตนได้ มีชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมในการจัดการไฟล์ PSD และ PSB รวมถึงการอ่าน เขียน และแก้ไขเลเยอร์ ช่อง มาสก์ และข้อความ API ยังรองรับการปรับขนาดรูปภาพ การปรับสี ฟิลเตอร์ และการแปลง

โปรด ดาวน์โหลด DLL ของ API หรือติดตั้งโดยใช้ NuGet

PM> Install-Package Aspose.PSD

สร้างภาพขนาดย่อ PSD โดยใช้ C#

เราสามารถสร้างภาพขนาดย่อของไฟล์ PSD ได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

 1. ขั้นแรก ให้โหลดไฟล์ PSD เป็น PsdImage โดยใช้คลาส Image
 2. ถัดไป วนซ้ำทรัพยากร PSD
 3. จากนั้นตรวจสอบว่าทรัพยากรเป็นประเภท ThumbnailResource หรือไม่
 4. ในขณะเดียวกัน ตรวจสอบว่า ThumbnailFormat ของ ThumbnailResource เป็น KJpegRgb หรือไม่
 5. จากนั้นสร้างรูปภาพใหม่โดยระบุความกว้างและความสูง
 6. หลังจากนั้นเรียกเมธอด SavePixels()
 7. สุดท้าย บันทึกไฟล์ผลลัพธ์โดยใช้เมธอด Save()

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีสร้างภาพขนาดย่อของไฟล์ PSD ใน C#

// ตัวอย่างโค้ดนี้สาธิตวิธีสร้างภาพขนาดย่อของไฟล์ PSD
// โหลดไฟล์ PSD เป็นรูปภาพและแปลงเป็น PsdImage
using (PsdImage image = (PsdImage)Image.Load("C:\\Files\\sample.psd"))
{
  int index = 0;
  // วนซ้ำทรัพยากร PSD
  foreach (var resource in image.ImageResources)
  {
    index++;
    // ตรวจสอบว่าทรัพยากรเป็นประเภทภาพขนาดย่อหรือไม่
    if (resource is ThumbnailResource)
    {
      // ดึง ThumbnailResource และตรวจสอบรูปแบบของ ThumbnailResource
      var thumbnail = (ThumbnailResource)resource;
      if (thumbnail.Format == ThumbnailFormat.KJpegRgb)
      {
        // สร้างรูปภาพใหม่โดยระบุความกว้างและความสูง เก็บพิกเซลของภาพขนาดย่อไว้ในรูปภาพที่สร้างขึ้นใหม่และบันทึกภาพ
        PsdImage thumnailImage = new PsdImage(thumbnail.Width, thumbnail.Height);

        // บันทึก
        thumnailImage.บันทึกPixels(thumnailImage.Bounds, thumbnail.ThumbnailData);
        thumnailImage.บันทึก("C:\\Files\\Thumbnail_" + index.ToString() + ".jpg", new JpegOptions());
      }
    }
  }
}
สร้างภาพขนาดย่อ PSD โดยใช้ C#

สร้างภาพขนาดย่อ PSD โดยใช้ C#

Aspose.PSD Library – รับใบอนุญาตชั่วคราวฟรี

เราขอเสนอรุ่นทดลองฟรีที่สามารถใช้เพื่อทดสอบคุณสมบัติและความสามารถของไลบรารี คุณสามารถ รับใบอนุญาตชั่วคราวได้ฟรี เพื่อลองใช้ Aspose.PSD for .NET โดยไม่มีข้อจำกัดในการประเมิน

วิธีสร้างภาพขนาดย่อ PSD – ทรัพยากรการเรียนรู้

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างภาพขนาดย่อของไฟล์ PSD โดยไม่ต้องใช้แพลตฟอร์ม Adobe และสำรวจคุณสมบัติอื่นๆ ของไลบรารี Aspose.PSD โดยใช้แหล่งข้อมูลด้านล่าง:

บทสรุป

ในบทความนี้ เราได้เรียนรู้วิธีสร้างภาพขนาดย่อของไฟล์ PSD ใน C# ด้วยความช่วยเหลือของ Aspose.PSD for .NET นักพัฒนาสามารถสร้างภาพขนาดย่อคุณภาพสูงของไฟล์ PSD และ PSB ที่สามารถแสดงในโปรแกรมสำรวจไฟล์ แกลเลอรี หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ต้องการฟังก์ชันการแสดงตัวอย่างรูปภาพได้อย่างง่ายดาย ในกรณีที่มีความคลุมเครือ โปรดติดต่อเราได้ที่ ฟอรัมสนับสนุนฟรี

ดูสิ่งนี้ด้วย