รวมงานนำเสนอ PowerPoint โดยใช้ C ++

งานนำเสนอ PowerPoint ใช้ในหลายๆ สถานการณ์ เช่น การประชุม งานนำเสนอ การอภิปราย ฯลฯ อาจมีบางสถานการณ์ที่คุณมีงานนำเสนอที่แตกต่างกันซึ่งสร้างโดยบุคคลที่แยกจากกัน หรือมีการนำเสนอส่วนบุคคลที่ใช้ในการประชุมต่างๆ คุณอาจต้องผสานงานนำเสนอเหล่านี้เพื่อจุดประสงค์ในการแชร์หรือจัดทำเอกสาร การดำเนินการนี้ด้วยตนเองอาจใช้เวลานาน วิธีที่มีประสิทธิภาพคือการบรรลุสิ่งนี้โดยทางโปรแกรม ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการรวมงานนำเสนอ PowerPoint โดยใช้ C++

C ++ API เพื่อรวมงานนำเสนอ PowerPoint

Aspose.Slides for C++ คือไลบรารี C++ ที่มีคุณสมบัติมากมายสำหรับการทำงานกับงานนำเสนอ PowerPoint API ช่วยให้คุณสร้าง แก้ไข และแปลงงานนำเสนอ PowerPoint โดยไม่ต้องใช้ Microsoft PowerPoint นอกจากนี้ API ยังให้ความสามารถในการรวมไฟล์ PowerPoint ต่างๆ คุณสามารถติดตั้ง API ผ่าน NuGet หรือดาวน์โหลดโดยตรงจากส่วน ดาวน์โหลด

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

รวมงานนำเสนอ PowerPoint โดยใช้ C ++

กระบวนการรวมสองงานนำเสนอเข้าด้วยกันโดยใช้ Aspose.Slides for C++ นั้นง่ายมาก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ คุณต้องโหลดทั้งงานนำเสนอ วนซ้ำสไลด์งานนำเสนอต้นทาง และเพิ่มตัวโคลนลงในงานนำเสนอเป้าหมาย ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการผสานงานนำเสนอ PowerPoint สองงาน

ต่อไปนี้คือโค้ดตัวอย่างในการรวมงานนำเสนอ PowerPoint โดยใช้ C++

// เส้นทางไปยังไดเร็กทอรีเอกสาร
const String sourceFilePath1 = u"SourceDirectory\\SamplePresentation2.pptx";
const String sourceFilePath2 = u"SourceDirectory\\SamplePresentation3.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\mergedPresentation.pptx";

// ชั้นเรียนนำเสนอตัวอย่าง
SharedPtr<Presentation> presentation1 = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath1);
SharedPtr<Presentation> presentation2 = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath2);

for (SharedPtr<ISlide> slide : presentation2->get_Slides())
{
	// รวมสไลด์จากต้นทางไปยังปลายทาง 
	presentation1->get_Slides()->AddClone(slide);
}

// บันทึกงานนำเสนอ
presentation1->Save(outputFilePath, SaveFormat::Pptx);

รูปภาพต่อไปนี้แสดงไฟล์ต้นทาง ปลายทาง และไฟล์นำเสนอที่ผสาน

การนำเสนอปลายทาง

ภาพนำเสนอ PowerPoint ปลายทาง

ภาพนำเสนอ PowerPoint ปลายทาง

ที่มานำเสนอ

ที่มาภาพนำเสนอ PowerPoint

ที่มาภาพนำเสนอ PowerPoint

การนำเสนอแบบรวม

รวมภาพงานนำเสนอ PowerPoint

รวมภาพงานนำเสนอ PowerPoint

รวมสไลด์ PowerPoint เฉพาะโดยใช้ C ++

อาจมีบางสถานการณ์ที่คุณไม่สนใจงานนำเสนอทั้งหมดแต่ต้องการเพิ่มชุดย่อยของสไลด์แทน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ คุณต้องเพิ่มเงื่อนไขที่จำเป็นในขณะที่วนซ้ำสไลด์นำเสนอต้นฉบับ ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการผสานสไลด์ PowerPoint ที่เลือก

  • ขั้นแรก โหลดไฟล์ PowerPoint ปลายทางโดยใช้คลาส Presentation
  • สร้างอินสแตนซ์อื่นของคลาส Presentation เพื่อแสดงไฟล์ PowerPoint ต้นทาง
  • ดึงสไลด์จากงานนำเสนอต้นฉบับโดยใช้เมธอด Presentation->getSlides() และวนซ้ำ
  • ภายในลูป ให้เพิ่มสไลด์ที่ต้องการไปยังงานนำเสนอปลายทางโดยใช้ Presentation->getSlides()->AddClone (System::SharedPtr sourceSlide) เมธอด
  • สุดท้าย บันทึกไฟล์งานนำเสนอที่ผสานโดยใช้เมธอด Presentation->Save (System::String name, Export::SaveFormat)

ต่อไปนี้คือโค้ดตัวอย่างในการผสานสไลด์ PowerPoint ที่เลือกโดยใช้ C++

// เส้นทางไปยังไดเร็กทอรีเอกสาร
const String sourceFilePath1 = u"SourceDirectory\\SamplePresentation2.pptx";
const String sourceFilePath2 = u"SourceDirectory\\SamplePresentation3.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\mergedPresentation.pptx";

// โหลดไฟล์งานนำเสนอ
SharedPtr<Presentation> presentation1 = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath1);
SharedPtr<Presentation> presentation2 = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath2);

for (int i = 0; i < presentation2->get_Slides()->get_Count(); i++)
{
	// รวมเฉพาะภาพนิ่ง
	if (i % 2 == 0)
	{
		presentation1->get_Slides()->AddClone(presentation2->get_Slides()->idx_get(i));
	}
}

// บันทึกงานนำเสนอ
presentation1->Save(outputFilePath, SaveFormat::Pptx);

รูปภาพต่อไปนี้แสดงไฟล์งานนำเสนอที่ผสาน ไฟล์นำเสนอต้นทางและปลายทางเหมือนกับที่ใช้ในตัวอย่างก่อนหน้า

การนำเสนอแบบรวม

ผสานงานนำเสนอ PowerPoint กับสไลด์ที่เลือกเพิ่ม

ผสานงานนำเสนอ PowerPoint กับสไลด์ที่เลือกเพิ่ม

ใช้ Slide Master เพื่อรวมงานนำเสนอ PowerPoint

ในสองตัวอย่างก่อนหน้านี้ การออกแบบงานนำเสนอทั้งต้นทางและปลายทางเหมือนกัน รูปภาพต่อไปนี้แสดงผลของการผสานงานนำเสนอกับการออกแบบที่แตกต่างกัน

การนำเสนอปลายทาง

ภาพนำเสนอ PowerPoint ปลายทาง

ภาพนำเสนอ PowerPoint ปลายทาง

ที่มานำเสนอ

ที่มาภาพนำเสนอ PowerPoint

ที่มาภาพนำเสนอ PowerPoint

การนำเสนอแบบรวม

ผสานงานนำเสนอ PowerPoint กับสไลด์แรกที่เพิ่ม

ผสานงานนำเสนอ PowerPoint กับสไลด์แรกที่เพิ่ม

คุณสามารถดูได้จากภาพการนำเสนอที่ผสานว่าสไลด์ที่สามยังคงสไตล์ดั้งเดิมไว้ในระหว่างกระบวนการผสาน หากคุณต้องการให้สไลด์ต้นทางใช้รูปแบบการนำเสนอปลายทาง โปรดใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

  • โหลดไฟล์ PowerPoint ปลายทางโดยใช้คลาส Presentation
  • สร้างอินสแตนซ์อื่นของคลาส Presentation เพื่อแสดงไฟล์ PowerPoint ต้นทาง
  • เพิ่มสไลด์ที่ต้องการไปยังงานนำเสนอปลายทางโดยใช้ [Presentation->getSlides()->AddClone (System::SharedPtr sourceSlide, System::SharedPtr destMaster, บูล allowCloneMissingLayout) 16 เมธอด
  • สุดท้าย บันทึกไฟล์งานนำเสนอที่ผสานโดยใช้เมธอด Presentation->Save (System::String name, Export::SaveFormat)

ต่อไปนี้คือโค้ดตัวอย่างในการรวมงานนำเสนอ PowerPoint โดยใช้ต้นแบบสไลด์

// เส้นทางไปยังไดเร็กทอรีเอกสาร
const String sourceFilePath1 = u"SourceDirectory\\SamplePresentation.pptx";
const String sourceFilePath2 = u"SourceDirectory\\SamplePresentation3.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\mergedPresentation.pptx";

// โหลดไฟล์งานนำเสนอ
SharedPtr<Presentation> presentation1 = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath1);
SharedPtr<Presentation> presentation2 = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath2);

// รวมสไลด์แรกโดยใช้สไลด์มาสเตอร์
presentation1->get_Slides()->AddClone(presentation2->get_Slides()->idx_get(0), presentation1->get_Masters()->idx_get(0), true);

// บันทึกงานนำเสนอ
presentation1->Save(outputFilePath, SaveFormat::Pptx);

รูปภาพต่อไปนี้แสดงงานนำเสนอที่ผสานซึ่งสร้างโดยโค้ดตัวอย่างด้านบน

การนำเสนอแบบรวม

ผสานงานนำเสนอ PowerPoint กับสไลด์แรกที่เพิ่มโดยใช้รูปแบบการนำเสนอปลายทาง

ผสานงานนำเสนอ PowerPoint กับสไลด์แรกที่เพิ่มโดยใช้รูปแบบการนำเสนอปลายทาง

รับใบอนุญาตฟรี

คุณสามารถลองใช้ API ได้โดยไม่มีข้อจำกัดในการประเมินโดยขอ ใบอนุญาตชั่วคราวฟรี

บทสรุป

ในบทความนี้ คุณได้เรียนรู้วิธีการรวมงานนำเสนอ PowerPoint หลายรายการโดยใช้ C++ คุณได้เห็นวิธีผสานงานนำเสนอที่สมบูรณ์หรือสไลด์ที่เลือกแล้ว นอกจากนี้ คุณได้เรียนรู้วิธีใช้สไตล์ของงานนำเสนอปลายทางสำหรับการรวมงานนำเสนอ Aspose.Slides for C++ มีคุณสมบัติเพิ่มเติมมากมายสำหรับการทำงานกับไฟล์ PowerPoint คุณสามารถสำรวจ API โดยละเอียดได้โดยใช้ เอกสารอย่างเป็นทางการ หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อเราได้ที่ ฟอรัม

ดูสิ่งนี้ด้วย