โหลด บันทึก ผสาน SVG C#

SVG (กราฟิกแบบเวกเตอร์ที่ปรับขนาดได้) เป็นรูปแบบภาพเวกเตอร์สำหรับกราฟิกสองมิติ รูปภาพเหล่านี้อิงตามรูปแบบ XML ที่ให้คุณสำรวจโหนดต่างๆ เพื่อแก้ไขหรือค้นหาเนื้อหาไฟล์ได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถโหลด บันทึก หรือผสานไฟล์ภาพ SVG โดยทางโปรแกรมใน C# ในทำนองเดียวกัน คุณลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพ SVG ช่วยให้แอปพลิเคชันที่ใช้ .NET ของคุณสามารถประมวลผลไฟล์รูปแบบต่างๆ ที่รองรับได้ ให้เราสำรวจส่วนต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

ติดตั้ง C# .NET SVG API

Aspose.SVG for .NET API รองรับการสร้าง แก้ไข หรือแปลงไฟล์ SVG คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ DLL เป็น ZIP ได้จาก การดาวน์โหลดอย่างเป็นทางการ และเพิ่มลงในทรัพยากรของโครงการของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดค่าผ่าน NuGet Package Manager ใน Microsoft Visual Studio มันจะติดตั้ง API จาก NuGet gallery พร้อมกับการพึ่งพาอื่นๆ ถ้ามี ด้านล่างนี้คือคำสั่งการติดตั้ง NuGet:

PM> Install-Package Aspose.SVG

โหลดไฟล์ SVG โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C#

ในขณะที่เริ่มทำงานกับภาพ SVG ที่มีอยู่ ขั้นตอนแรกที่เราต้องทำคือการโหลดไฟล์อินพุต คุณสามารถโหลดไฟล์ SVG โดยทางโปรแกรมจากไฟล์และจากเว็บ ขั้นตอนด้านล่างแสดงวิธีการโหลดไฟล์ SVG:

 1. ระบุเส้นทางไฟล์ที่จะป้อน SVG
 2. หรือระบุ URL เพื่อโหลดภาพ SVG
 3. โหลดเอกสาร SVG จากไฟล์หรือ URL

ข้อมูลโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีการโหลดไฟล์ SVG โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C#:

// ระบุเส้นทางไฟล์ที่จะป้อน SVG
string document = Path.Combine(dataDir, "QBezier.svg");

// หรือระบุ URL เพื่อโหลดภาพ SVG
var documentUrl = new Url("https://docs.aspose.com/svg/net/drawing-basics/svg-path-data/owl.svg");

// โหลดเอกสาร SVG จากไฟล์หรือ URL
var document = new SVGDocument(document)

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า API สามารถโยน DOMException ได้หากไม่พบทรัพยากรที่ URL ที่ระบุ

บันทึกไฟล์ SVG โดยทางโปรแกรมใน C#

เราได้เรียนรู้วิธีการโหลดไฟล์ SVG แล้ว ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถบันทึกไฟล์ SVG เป็นไฟล์หรือ URL ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการบันทึกไฟล์ SVG ในแอปพลิเคชันที่ใช้ .NET ของคุณ:

 1. กำหนดเส้นทางแบบเต็ม (สมบูรณ์) สำหรับการบันทึกเอกสาร SVG
 2. บันทึก SVG เป็นไฟล์
 3. หรือบันทึก SVG เป็น URL

วิธีการโอเวอร์โหลด Save(Url) บันทึกเอกสารไปยังไฟล์ในเครื่องที่ระบุโดย Url ข้อมูลโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีการบันทึกไฟล์ SVG โดยใช้ C#:

// กำหนดเส้นทางแบบเต็ม (สมบูรณ์) สำหรับการบันทึกเอกสาร SVG
var url = new Url(Path.Combine(OutputDir, "Lineto_out.svg"), Directory.GetCurrentDirectory());

// บันทึก SVG เป็นไฟล์
document.Save(documentPath);

// หรือบันทึก SVG ไปที่ URL
document.Save(url);

รวมภาพ SVG โดยทางโปรแกรมด้วย C#

คุณสามารถผสานไฟล์ SVG ต่างๆ ให้เป็น PDF, XPS, JPG, TIFF และรูปแบบไฟล์อื่นๆ คุณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรวมภาพ SVG ที่แตกต่างกัน:

 1. โหลดไฟล์อินพุต SVG หลายไฟล์
 2. เริ่มต้นอินสแตนซ์ของ SvgRenderer
 3. รวมไฟล์ SVG ทั้งหมดให้เป็นรูปแบบเอาต์พุตที่ต้องการ

โค้ดด้านล่างเป็นตัวอย่างของการรวมไฟล์ SVG โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C#:

// เริ่มต้นเอกสาร SVG จากไฟล์เพื่อผสานในภายหลัง
using (var document1 = new SVGDocument(Path.Combine(DataDir, "owl.svg")))
using (var document2 = new SVGDocument(Path.Combine(DataDir, "conclusion.svg")))
using (var document3 = new SVGDocument(Path.Combine(DataDir, "Lineto.svg")))
{
  // สร้างอินสแตนซ์ของ SvgRenderer
  using (var renderer = new SvgRenderer())
  {
    // สร้างอินสแตนซ์ของ PdfDevice
    using (var device = new PdfDevice(Path.Combine(OutputDir, "result.pdf")))
    {
      // รวมเอกสาร SVG ทั้งหมดเป็น PDF
      renderer.Render(device, document1, document2, document3);
    }
  }
}

บทสรุป

ในบทความนี้ เราได้สำรวจวิธีโหลดและบันทึกไฟล์ SVG เป็นไฟล์หรือ URL ตามความต้องการของคุณ นอกจากนี้ เราได้ศึกษาวิธีผสานไฟล์ SVG ต่างๆ เข้ากับ PDF, XPS, PNG, JPG ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างและข้อมูลโค้ดที่เราพิจารณาในที่นี้เกี่ยวข้องกับการรวมไฟล์ SVG เข้ากับเอกสาร PDF คุณสามารถสำรวจ API เพิ่มเติมได้โดยดูที่ ตัวอย่างโครงการ รวมถึง เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่มีข้อสงสัย คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาที่ ฟอรัมสนับสนุนฟรี เราหวังว่าจะได้ติดต่อคุณ!

ดูสิ่งนี้ด้วย