Thai

สร้าง Data Matrix Code ใน Java

รหัสเมทริกซ์ข้อมูลคือบาร์โค้ด 2 มิติรอบทิศทางที่กำหนดโดยรูปแบบรูปตัว L ที่ด้านหนึ่งของรหัสพร้อมกับเส้นขอบทึบที่ด้านที่อยู่ติดกันสองด้าน ในกรณีการใช้งานเฉพาะ คุณอาจต้องสร้างโค้ด Data Matrix ที่มีการเข้ารหัสหลายประเภท บทความนี้จะอธิบายวิธีสร้าง Data Matrix Code โดยทางโปรแกรมใน Java
สิงหาคม 14, 2022 · 1 min · ฟาร์ฮาน ราซา