Thai

สร้างบาร์โค้ด Aztec ใน Java

บาร์โค้ด Aztec เป็นหนึ่งในบาร์โค้ดที่มีประสิทธิภาพที่สามารถบรรจุข้อมูลด้วยความแม่นยำสูงในพื้นที่ขนาดเล็ก ในบางสถานการณ์ คุณอาจต้องการสร้างรหัส Aztec ที่มีโหมดสัญลักษณ์ต่างๆ และการแก้ไขข้อผิดพลาด ตามข้อกำหนดดังกล่าว บทความนี้ครอบคลุมถึงวิธีสร้าง Aztec Barcode โดยทางโปรแกรมใน Java
สิงหาคม 21, 2022 · 1 min · ฟาร์ฮาน ราซา

สร้าง Data Matrix Code ใน Java

รหัสเมทริกซ์ข้อมูลคือบาร์โค้ด 2 มิติรอบทิศทางที่กำหนดโดยรูปแบบรูปตัว L ที่ด้านหนึ่งของรหัสพร้อมกับเส้นขอบทึบที่ด้านที่อยู่ติดกันสองด้าน ในกรณีการใช้งานเฉพาะ คุณอาจต้องสร้างโค้ด Data Matrix ที่มีการเข้ารหัสหลายประเภท บทความนี้จะอธิบายวิธีสร้าง Data Matrix Code โดยทางโปรแกรมใน Java
สิงหาคม 14, 2022 · 1 min · ฟาร์ฮาน ราซา