Thai

เข้าถึงหรือแก้ไขคุณสมบัติของ PowerPoint PPT ใน C#

คุณสมบัติเอกสารหรือข้อมูลเมตาในไฟล์ PowerPoint ใช้สำหรับระบุงานนำเสนอ นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานนำเสนอ เช่น ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง คำสำคัญ หัวเรื่อง เป็นต้น ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีเข้าถึงหรือแก้ไขคุณสมบัติในไฟล์ PowerPoint โดยใช้โปรแกรมโดยใช้ C#
กันยายน 10, 2021 · 3 min · อุสมาน อาซิซ