Thai

เพิ่มลายน้ำลงในแผ่นงาน Excel โดยใช้ C #

ลายน้ำเป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันไฟล์ Excel จากการถูกนำไปใช้อย่างผิดกฎหมาย บ่อยครั้งที่ลายน้ำบ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่มลายน้ำให้กับไฟล์ Excel โดยทางโปรแกรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทความจะกล่าวถึงวิธีการเพิ่มลายน้ำในแผ่นงาน Excel โดยใช้ C#
กรกฎาคม 6, 2021 · 1 min · อุสมาน อาซิซ