Thai

เพิ่มลายน้ำลงในแผ่นงาน Excel ใน Python

ลายน้ำเป็นหนึ่งในวิธีทั่วไปในการปกป้องเอกสารจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต บ่อยครั้งที่ลายน้ำบ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ ตามนั้น บทความนี้ครอบคลุมวิธีการทำลายน้ำในไฟล์ Excel โดยทางโปรแกรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณจะได้เรียนรู้วิธีเพิ่มลายน้ำในแผ่นงาน Excel โดยใช้ Python
พฤษภาคม 7, 2021 · 1 min · อุสมาน อาซิซ