Thai

เพิ่ม ลบ แยก และแทนที่รูปภาพใน PDF โดยใช้ C#

ภาพที่มีค่าพันคำ. ดังนั้น รูปภาพและกราฟิกจึงมีบทบาทสำคัญใน PDF เช่นเดียวกับเอกสารอื่นๆ เนื่องจาก PDF กลายเป็นหนึ่งในรูปแบบไฟล์ที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย บทความนี้จึงมุ่งไปที่วิธีจัดการรูปภาพในไฟล์ PDF โดยทางโปรแกรม คุณจะได้เรียนรู้วิธีเพิ่ม แยก ลบ และแทนที่รูปภาพจากไฟล์ PDF ใน C# .NET
มกราคม 25, 2021 · 3 min · อุสมาน อาซิซ