Thai

เพิ่มความคิดเห็นในแผ่นงาน Excel โดยใช้ C #

ข้อคิดเห็นในแผ่นงาน Excel ใช้เพื่อเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมหรืออธิบายสูตร ความคิดเห็นเหล่านี้สามารถจัดรูปแบบได้ด้วยการกำหนดขนาดฟอนต์ ความสูง ความกว้าง ฯลฯ ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีเพิ่มความคิดเห็นในแผ่นงาน Excel โดยใช้ C# นอกจากนี้ บทความนี้จะสาธิตวิธีใช้การจัดรูปแบบและเพิ่มรูปภาพในความคิดเห็นโดยทางโปรแกรม
กรกฎาคม 12, 2021 · 2 min · อุสมาน อาซิซ