Thai

เพิ่ม เชื่อมต่อ ลบ หรือโคลนรูปร่าง PowerPoint ใน Java

รูปร่างในงานนำเสนอ PowerPoint ใช้เพื่อขยายจุดเฉพาะหรือสร้างไดอะแกรม เช่น ผังงาน นอกจากนี้ การรวมรูปร่างทำให้งานนำเสนอน่าดึงดูดยิ่งขึ้น ดังนั้น PowerPoint จึงมีรูปร่างต่างๆ มากมาย เช่น เส้น วงรี สี่เหลี่ยมผืนผ้า ฯลฯ ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการจัดการรูปร่างในงานนำเสนอ PowerPoint โดยอัตโนมัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทความจะกล่าวถึงวิธีการเพิ่ม เชื่อมต่อ โคลน หรือลบรูปร่างในงานนำเสนอ PowerPoint โดยใช้ Java
เมษายน 9, 2021 · 3 min · อุสมาน อาซิซ