Thai

เพิ่มลายเซ็นดิจิทัลใน PowerPoint PPT ใน Python

ลายเซ็นดิจิทัลเป็นวิธีที่รู้จักและใช้กันทั่วไปในการปกป้องเอกสารดิจิทัล ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในเอกสาร ดังนั้น คุณสามารถระบุได้ว่ามีคนพยายามยุ่งเกี่ยวกับเอกสารหรือไม่ MS PowerPoint ยังให้คุณเซ็นชื่องานนำเสนอ PPT หรือ PPTX ด้วยลายเซ็นดิจิทัล ในการทำให้ฟีเจอร์นี้เป็นแบบอัตโนมัติโดยทางโปรแกรม บทความนี้ครอบคลุมถึงวิธีการเพิ่มลายเซ็นดิจิทัลให้กับไฟล์ PowerPoint PPT ใน Python
มกราคม 21, 2022 · 2 min · อุสมาน อาซิซ