Thai

เพิ่มเลเยอร์ใหม่ให้กับ PSD ใน Java

Adobe Photoshop ใช้รูปแบบ PSD เป็นรูปแบบไฟล์รูปภาพดั้งเดิม ไฟล์ PSD มีหลายเลเยอร์สำหรับสร้างโลโก้ โบรชัวร์ และรูปภาพอื่นๆ คุณสามารถจัดการไฟล์ PSD โดยทางโปรแกรมในแอปพลิเคชัน Java ของคุณ ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างเลเยอร์ใหม่ในไฟล์ PSD โดยทางโปรแกรมโดยใช้ Java
ตุลาคม 11, 2022 · 2 min · มูซัมมิล ข่าน

เพิ่มเลเยอร์ใหม่ใน PSD โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C #

PSD (เอกสาร Photoshop) เป็นรูปแบบไฟล์รูปภาพดั้งเดิมสำหรับแอปพลิเคชัน Photoshop ยอดนิยมของ Adobe โดยทั่วไปจะใช้ในการสร้างโลโก้ โบรชัวร์ และรูปภาพอื่นๆ โดยที่ไฟล์ PSD มีหลายเลเยอร์ คุณสามารถจัดการไฟล์ PSD โดยทางโปรแกรมในแอปพลิเคชัน .NET ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างเลเยอร์ใหม่ในไฟล์ PSD โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C#
สิงหาคม 11, 2022 · 3 min · มูซัมมิล ข่าน